วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

การปลูกขมิ้นชัน ในระบบเกษตรอินทรีย์ | สวก.

การปลูกขมิ้นชัน ในระบบเกษตรอินทรีย์ | สวก.

ด้วยเทรนด์สุขภาพที่มาแรงในปัจจุบัน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้สมุนไพรไทย เป็นความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์ หนึ่งในนั้นต้องมี “ขมิ้นชัน”

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดว่าเป็นแหล่งผลิตขมิ้นชันที่สำคัญแหล่งหนึ่ง ขมิ้นชันที่ปลูกในภาคใต้ถือว่าดีที่สุดในโลก เพราะมีสารเคอร์คิวมินและน้ำมันขมิ้นสูงกว่าประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตาม พบว่าการผลิตขมิ้นชันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งผลิตที่มีการผลิตด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP จึงจำเป็นต้องพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็น Smart Farmer และยกระดับการผลิตขมิ้นชัน ให้เข้าสู่ระบบผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ได้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ขมิ้นชัน มีสรรพคุณทางยามากมาย สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตเครื่องสำอางได้ จึงเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค แต่เน้นไปที่สมุนไพรอินทรีย์มากขึ้น เพราะปลอดภัยกว่า ไม่มีสารเคมีตกค้าง แต่เกษตรกรที่นี่ ยังขาดความรู้ในส่วนนี้

คณะวิจัย ได้เข้ามาจัดอบรมให้เกษตรกร มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดจากเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการ การปลูกขมิ้นชันของเกษตรให้ได้มาตรฐานตาม GAP และเกษตรอินทรีย์ เช่น ให้ความรู้ในเรื่องที่ทำให้เราตระหนักถึงคุณภาพสินค้า และความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจนในที่สุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถยกระดับการผลิตขมิ้นชัน ให้เข้าสู่ระบบผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ได้ และได้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP เพิ่มมูลค่าส่งออกและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

แนวทางการยกระดับการผลิตขมิ้นชันนี้ ทำให้เกษตรกร สามารถผลิตขมิ้นชันที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานตามระบบ GAP และเกษตรอินทรีย์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ลดต้นทุนจากการใช้สารเคมี ในขณะเดียวกันเกิดผลตอบแทนสูงสุด สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวได้อย่างยั่งยืน สมกับเป็น Smart Farmer อย่างแท้จริง

#ขมิ้นชัน​ #เกษตรอินทรีย์​​ #แปรรูปขมิ้นชัน
#สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​​​​​​ #arda​​​​​​ #วิจัยและพัฒนา​​​​​​ #สวก​​​​​​.​​​​

website 🌎 http://www.arda.or.th
Facebook 🔵https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA 🅱 https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017