วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

การพัฒนาเครื่องมือและเครือข่าย รายงานข้อมูลสาธารณภัย | สวก.

การพัฒนาเครื่องมือและเครือข่าย รายงานข้อมูลสาธารณภัย | สวก.

ยุคนี้เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยใช้เทคโนโลยีเข้า มามีส่วนร่วม หรือ Digital Transformation ในภาคการเกษตรก็เช่นกัน มีการปรับตัว โดยพัฒนาเครื่องมือและเครือข่าย รายงานข้อมูลสาธารณภัย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

สถานการณ์ทางด้านสาธารณภัย ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย นับวันมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ถือเป็นปัญหาที่สำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขในการบริหารจัดการสาธารณภัย จำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลที่เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน หรือทันสถานการณ์ตลอดเวลา จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยี ระบบรายงานและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ แหล่งน้ำต้นทุนระดับหมู่บ้าน ผ่านแอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ เพื่อใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้าน สามารถมีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตา ผ่านแอพพลิเคชั่นนี้

ระบบนี้เป็นระบบเตือนภัย ที่สามารถสำรวจ และจัดส่งข้อมูลที่อัปเดตที่สุด ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร อย่างโทรศัพท์มือถือ ที่ทุกคนมีใช้งานทั่วไป เพื่อใช้ประชาชน หรือหน่วยงาน ในพื้นที่ระดับหมู่บ้านสามารถมีส่วนร่วม ในการสำรวจข้อมูลในแต่ละพื้นที่นั้น จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เมื่อเกิดเหตุหรือการแจ้งเตือนใดๆจากประชาชนที่พบเหตุ สามารถเข้าถึงจุด แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที เพราะข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน หรือ Real time ของสถานการณ์ภัย

แอพพลิเคชั่นนี้ยังสามารถแสดงตำแหน่ง ในช่วงเวลานั้น ๆ เพื่อใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เหตุสาธารณะภัยที่เกิดขึ้น ลดน้อยลงหรือเสียหายไม่รุนแรงมากนัก

นอกจากนี้ผู้ส่งข้อมูลยังสามารถ แชร์โลเคชั่น หรือถ่ายภาพ สาธารณภัยที่กำลังเกิดขึ้น ส่งกลับมาเป็นข้อมูลในการวางแผนสั่งการของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ได้อย่างทันท่วงที

เป็นเทคโนโลยีในมือ ที่ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ใช้ได้ทั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และทุกคนในชุมชน นับเป็นการประหยัดทรัพยากรอันมีค่า และเป็นประโยชน์ในการวางแผนงาน บรรเทาสาธารณภัยต่างๆในอนาคตได้


#สาธารณภัย #​​ภัยแล้ง #DigitalTransformation
#สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​​​​​​ #arda​​​​​​ #วิจัยและพัฒนา​​​​​​ #สวก​​​​​​.​​​​

website 🌎 http://www.arda.or.th
Facebook 🔵https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA 🅱 https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017