วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

การให้น้ำด้วยการใช้อ่างน้ำจากยางรถยนต์เก่า | สวก.

เทคโนโลยีการให้น้ำด้วยการใช้อ่างน้ำจากยางรถยนต์เก่าและระบบไส้ตะเกียง | สวก.
0:06 เนื่องจาก Cement ring แบบประหยัดน้ำ มีข้อจำกัดในเรื่องของน้ำหนักมาก เคลื่อนย้ายลำบากและมีต้นทุนสูง จึงหาทางลดต้นทุนและเพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวก จึงมีการทดลองใช้ยางรถยนต์เก่ามาแทนบ่อซีเมนต์
3:30 การสาธิตขั้นตอนการปลูกพืช ที่ใช้อ่างน้ำจากยางยนต์รถเก่า
วัสดุอุปกรณ์ ล้อยางรถยนต์เก่า 2 เส้น ตะแกรงพัดลม กระสอบ ไส้ตะเกียงจากกางเกงวอร์มเก่า ปูน ทรายละเอียด
5:10 วิธีทำอ่างน้ำจากยางรถยนต์เก่าและระบบไส้ตะเกียง
เททรายลงในยางรถยนต์ เพื่อรองปูน แล้วตอกตะปูกับยางรถยนต์เพื่อไว้สำหรับยืดระหว่างปูและยางรถยนต์ ผสมปูแล้วเทปูนลงในยางที่เตรียมไว้ แล้วทิ้งไว้ให้ปูนแห้ง
8:10 จากนั้นกรีดเอาขอบยางรถยนต์อีกเส้นหนึ่งออก แล้วกลับด้านยางให้ได้ดังรูป ใช้ยางที่ตัดแล้ววางลงบนยางที่เทปูนไว้ นำตะแกรงพัดลมมาวางไว้แล้วนำไส้ตะเกียงที่เตรียมไว้มาทำเป็นไส้ แล้วปูพื้นด้วยกระสอบเก่าดังรูป
12:30 จากนั้นจึงใส่ดินปลูกที่เตรียมไว้แล้วตามสูตรดินปลูก จากนั้นจึงปลูกต้นไม้แล้วรดน้ำให้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้น
15:20 ในตอนแรกควรรดน้ำทุกวัน เพื่อให้รากต้นไม้ติดก่อน และปริมาณน้ำในอ่างที่กักเก็บไว้ยังไม่พอให้ไส้ตะเกียงดูดซึมน้ำมาใช้ได้

16:20 สรุปผลการทดลอง
พบว่า คุ้มทุน ราคาถูก คุ้มค่า เคลื่อนย้ายได้ง่าย จึงมีการเผยแพร่ให้กับเกษตรกรรายอื่นเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป


สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
website ? http://www.arda.or.th
Facebook ?https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA ? https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

#ยางรถยนต์ #ปลูกพืช​ #ประหยัดน้ำ #Cementring
#สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​ #arda​ #วิจัยและพัฒนา​ #สวก​.​​​​