วันศุกร์, 25 ธันวาคม 2563

ขนมอบกรอบ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนสูงจากเนื้ออกไก่ | สวก.

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนสูง จากเนื้อไก่ส่วนอกในรูปแบบขนมอบกรอบและอัดเม็ด
website 🌎 http://www.arda.or.th
Facebook 🔵https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA 🅱 https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่ว่าเพศชายหรือหญิงจะให้ความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้น เช่น การออกกําลังกาย การพักผ่อนให้เพียงพอ และการทานอาหารที่มีประโยชน์ ที่จะช่วยฟื้นฟู สุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง อาหารที่ มีโปรตีนในปริมาณสูงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคเพื่อช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย และกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โปรตีนยังเป็นองค์ประกอบสําคัญของทุกอวัยวะในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อต่างๆ ฮอร์โมน และเอนไซม์ที่ สําคัญในกระบวนการเมตาบอลิซึม (metabolism)

การบริโภคโปรตีนในแต่ละวัน สามารถบริโภคได้จากหลายแหล่ง เช่น เนื้อสัตว์ พืช นม เป็นต้น สําหรับผู้ที่ไม่สามารถรับประทานโปรตีนจากอาหารมื้อหลัก ได้อย่างเพียงพอในแต่ละวัน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนสูงจึงถือเป็นอีกทางเลือก ที่สามารถช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนได้อย่างเพียงพอตามปริมาณ สารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารว่าง เช่น ขนมอบกรอบ นมอัดเม็ด หรือ โปรตีนอัดเม็ด ที่ทําจากเวย์โปรตีนกําลังเป็นที่นิยมมาก เนื่องจาก รับประทานง่าย หาซือได้ตามท้องตลาดทั่วไป และช่วยให้ลดอาการหิวระหว่างมือได้

แต่ผลิตภัณฑ์อาหารว่างดังกล่าวที่มีขายตามท้องตลาดมีปริมาณไขมัน นํ้าตาลและสารปรุงแต่ง เช่น ผงชูรส เกลือ สี กลิ่น ในปริมาณที่สูง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกายดังนั้น การนําโปรตีนจากเนื้ออกไก่ที่ ให้ปริมาณโปรตีนสูง ไขมัน และคลอเรสเตอรอลตํ่ามาเป็นส่วนประกอบในขนมอบกรอบ และอัดเม็ดผสานกับเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในประเทศไทย

วิธีการที่เหมาะสมในการผลิตผงเนื้ออกไก่ โดยวิธีการ Lyophilization ที่สามารถคงคุณภาพและปริมาณของโปรตีนให้มีปริมาณมากเพื่อเป็นวัตถุดิบ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนสูงจากเนื้อไก่ส่วนอกในรูปแบบขนมอบกรอบและอัดเม็ด ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มีโปรตีนสูง ไขมัน และคลอเรสเตอรอลตํ่ากว่าอาหารเสริมโปรตีนตามท้องตลาดทั่วไป โดยใช้วิธีการอบด้วยเตาอบลมร้อนซึ่งไม่ใช้นํ้ามัน และอัดเม็ดแบบแกรนูลเปียก (Wet Granulation)

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนสูงจากเนื้อไก่ส่วนอกในรูปแบบขนมอบกรอบและอัดเม็ด ที่สามารถรับประทานเป็นอาหารว่าง มีประโยชน์ ต่อร่างกายผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไม่ใส่สารปรุงแต่ง เช่น สี กลิ่นสังเคราะห์ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าของโปรตีนสูง ไขมัน และ คลอเรสเตอรอลตํ่ากว่าผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาด
ทั่วไป และมีรสชาติเป็นที่ยอมรับ เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตจากเกษตรกรไทย โดยนําเนื้ออกไก่จากฟาร์มไก่ในจังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับมาตรฐานและมีความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์

#ขนมอกไก่
#อาหารเสริม
#โปรตีน
#วิจัย
#สวก.