วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

คอร์สเรียนออนไลน์ จุฬา เรียนฟรี ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์

คอร์สเรียนออนไลน์ จุฬา เรียนฟรี ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยเรากำลังประสบปัญหาต่างๆมากมาย หลายคนตกงาน หลายคนมีโอกาสจากเหตุการนี้ หลายคนว่างงาน หากใครๆที่กำลังว่างงาน และต้องการหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง วันนี้ผมมีคอร์สดีๆจากจุฬามาแนะนำครับผม

ช่วงนี้มีคอร์สออนไลน์หลายวิชา ตามนี้ครับผม

  • พร้อมรบ พร้อมรับ กับสถานการณ์ COVID-19
  • หัตถการเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์ อุบัติเหตุสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป Faculty of Medicine
  • Survival Thai Office of International Affairs and Global Network
  • สืบสานสาระมหาชาติ (คำหลวง) ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ศิษย์เก่าจุฬาฯ รุ่น พ.ศ. 2510
  • ก้าวแรกสู่การสร้างคุณค่าด้วยข้อมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรม สถาบันทรัพย์สินทางปัญญา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Thai on campus Faculty of Arts
  • หลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป คณะนิติศาสตร์
  • เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : What (Love) is in the air ? คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สัญญาจ้างก่อสร้าง :  หลักการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลงทะเบียนได้ที่นี่ mooc.chula.ac.th
คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ และควรจะได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
มาร่วมกันฝึกทักษะทางความคิด ความสามารถ และสติปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้ที่ | CHULA MOOC เรียนออนไลน์ฟรี จุฬา

คอร์สเรียนออนไลน์ จุฬา เรียนออนไลน์ ได้วุฒิบัตร เรียนออนไลน์ ได้เกียรติบัตร เรียนออนไลน์ฟรี ใบประกาศ ไทย เรียนออนไลน์ ได้ประกาศนียบัตร เรียนออนไลน์ฟรี pantip

คอร์สเรียนออนไลน์ จุฬา