วันเสาร์, 14 สิงหาคม 2564

คำไวพจน์ ช้าง

02 พ.ค. 2021
21

คำไวพจน์ ช้าง

หัสดี กุญชร คช
กรี ดำริ  คชินทร์
คชาธาร หัตถี คเชนทร์
หัสดินทร์ กรินทร์ ไอยรา
 สาร วารณ คชา

คำไวพจน์ ช้าง