วันอังคาร, 18 พฤษภาคม 2564

คำไวพจน์ ปลา

04 พ.ค. 2021
17

คำไวพจน์ ปลา

ชลจร ปุถุโลม มัจฉา
มัจฉาชาติ มัสยา มิต
มีน มีนา วารีชาติ

 

คำไวพจน์ ปลา