วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564

คำไวพจน์ ผู้ชาย

02 พ.ค. 2021
55

คำไวพจน์ ผู้ชาย

กนิษฐภาดา กระทาชาย กระผม
กระหม่อม กระไทชาย กะกัง
ขันที คนดิบ คนสุก
คุณชาย ชาย ชายชาตรี
ดอล ตัวพระ ตี๋
ต้น ท่านชาย
นายหัว
ทิด ท้าว

 

คำไวพจน์ ผู้ชาย