วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

ดอกเก๊กฮวย เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ | สวก.

ดอกเก๊กฮวย เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ | สวก.

จากการลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาจนค้นพบว่าเก๊กฮวย เป็นพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่บนดอยสะโง๊ะแห่งนี้ นอกจากจะสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายดอกสด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว การต่อยอดและพัฒนางานวิจัยไปสู่ความยั่งยืน เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ได้ทดลองปลูกพืชทางเลือกชนิดต่างๆ พบว่าพืชสมุนไพรให้ผลผลิตดี โดยเฉพาะดอกเก๊กฮวย ที่มีลักษณะสีเหลืองสวย ดอกใหญ่ และมีกลิ่นหอม เหมือนน้ำผึ้ง จึงเกิดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปดอกเก๊กฮวย เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกเก๊กฮวย ให้มีความหลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น โดยคณะวิจัยได้ พัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้ง ซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการคงคุณค่าทางโภชนาการ คงกลิ่นรส ยืดอายุการเก็บรักษา จนได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากดอกเก๊กฮวยที่ถูกสุขลักษณะความปลอดภัยด้านอาหาร พร้อมออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง

หลังจากทำการวิจัยและได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ พบว่าเครื่องอบแห้งที่ถูกพัฒนานั้น มีความเหมาะสม ทั้งด้านวิศวกรรมการผลิต และรักษาสารต้านอนุมูลอิสระของดอกเก๊กฮวยได้อย่างดี นอกจากนั้นยังให้สีสันที่สวยงาม ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มีคุณภาพดีขึ้น มีความหลากหลาย สามารถขอการรับรองตามมาตรฐานสินค้าชุมชนได้ รวมถึง ความได้เปรียบด้านทำเล การส่งออกสินค้าจึงทำได้ง่าย ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนชาวเขา ที่อาศัยอยู่รอบโครงการฯ ให้หันมาปลูกเก๊กฮวยมากขึ้น เมื่อมีงานทำก็มีรายได้ ลดปัญหาด้านยาเสพติด สร้างความมั่นคงให้กับหมู่บ้านชายแดนไทย-ลาวและไทย-พม่า ประกอบกับความสวยงามของดอกเก๊กฮวย ทางโครงการฯ จึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อีกด้วย

การผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกเก๊กฮวยนี้ เป็นตัวอย่างหนึ่ง ของการศึกษาเพื่อให้ทราบปัญหาที่แท้จริง และใช้งานวิจัยเข้าไปแก้ไขได้ตรงจุด จึงเกิดการพัฒนาการแปรรูป อย่างครบวงจร เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ อย่างยั่งยืน


#ดอกเก๊กฮวย​ #​​สร้างมูลค่าเพิ่ม #โครงการหลวง
#สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​​​​​​ #arda​​​​​​ #วิจัยและพัฒนา​​​​​​ #สวก​​​​​​.​​​​

website 🌎 http://www.arda.or.th
Facebook 🔵https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA 🅱 https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017