วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

ประโยชน์ต้นข้าวโพดม่วง หมักเพื่อเป็นอาหารแพะและแกะ | สวก.

ประโยชน์ต้นข้าวโพดม่วงหมักเพื่อเป็นอาหารแพะและแกะ

website ? http://www.arda.or.th
Facebook ?https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA ? https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงในการเปลี่ยนเศษเหลือทางการเกษตร เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพดี เหมาะกับเกษตรกรรายย่อย รวมทั้งสามารถผลิตในระบบขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากแพะไม่ยุ่งยากในการจัดการ แพะสามารถกินอาหารได้หลากหลายและกินไม่มาก โดยกินผลพลอยได้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เช่น ฟางข้าว หญ้า เปลือกสับปะรดและต้นข้าวโพด เป็นต้น
ข้าวโพดม่วงมีสารสีม่วงเรียกว่า แอนโทไซยานิน สำหรับมนุษย์แอนโทไซยานินมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ เสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ส่วนในแพะและแกะพบว่าสารดังกล่าวมีผลต่อสถานอ็อกซิเดทีฟในเลือด สามารถลดภาวะความเครียด ซึ่งเกิดจากการที่มีพยาธิ ทำให้สมรรถภาพในการให้ผลผลิตลดลง

การใช้ผลพลอยได้ทางการเกษตรและเศษเหลือทิ้งในต้นข้าวโพดพัฒนาเป็นอาหารยาโดยนำมาหมักตามวิธีมาตรฐานในสภาพไร้ออกซิเจนเป็นเวลา 21 วัน ใช้เป็นอาหารหลักของแพะในระยะกำลังเจริญเติบโต ส่งผลให้เกษตรกรที่ได้นำไปใช้ สามารถลดต้นทุนการผลิตลง และประโยชน์ของสารแทนนินจากข้าวโพด มีผลต่อจุลินทรีย์กลุ่มที่ผลิตแก๊สมีเทนลดลง เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ได้รับจากผลการวิจัย
พบว่าการใช้ต้นข้าวโพดม่วงหมักสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแพะเนื้อ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ สามารถเก็บข้าวโพดหมักไว้ใช้ในยามขาดแคลน เช่น ในช่วงฤดูแล้ง และการได้รับสารแอนโทไซยานินจากข้าวโพดม่วงหมัก สามารถกำจัดอนุมูลอิสระในภาวะที่มีความเครียดแพะมีสุขภาพดี เกษตรกรมีรายได้และผลผลิตเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค

วิธีการทำต้นข้าวโพดม่วงหมักง่ายๆ 4 ขั้นตอนในแก่
– ใช้ต้นข้าวโพดม่วงหมักหลังจากเก็บเกี่ยวฝักแล้ว
– ตัดต้นข้าวโพดสับเป็นชิ้นๆขนาด 0.5 ถึง 1 นิ้ว
– นำใส่ในถุงหรือถังแล้วอัดให้แน่นที่สุดปิดให้สนิท
– หลังจากหมักแล้วประมาณ 3 สัปดาห์ สามารถเปิดให้สัตว์กินได้

ซึ่งการเลี้ยงสัตว์ต้นทุนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 บาท เป็นค่าอาหาร หากเกษตรกรสามารถผสมอาหารโดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่น เกษตรกรจะมีอาหารหยาบคุณภาพดีใช้ตลอดปีได้ สามารถลดต้นทุนค่าอาหารและทำให้สามารถผลิตแพะแกะได้ตลอดทั้งปีเช่นกัน

#ต้นข้าวโพดม่วง
#อาหารแพะและแกะ
#อาหารยา
#วิจัย
#สวก