วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

ปลูกข้าว อบรมเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว การลดต้นทุนการผลิต

20 เม.ย. 2020
298
ปลูกข้าว อบรมเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รายการ RESEARCH UPDATE คุณอันามัน สัจจาพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ ผู้ดำเนินรายการ ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย ติดตามรับข้อมูลฟรีได้ที่ ?https://www.youtube.com/user/dumpba/featured?sub_confirmation=1
เกษตรกรส่วนใหญ่ของไทยมีอาชีพการทำนาปลูกข้าว แต่ในการปลูกข้าวนั้น มีต้นทุนในการผลิตสูง ส่วนหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนในการผลิตสูง คือ การทำนาข้าวในรูปแบบนาหว่านนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ทาง สวก. จึงได้มีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น ALRO 1 รุ่นที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 3 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตข้าวให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรนำเครื่องหยอดเมล็ดข้าวไปใช้ในการปลูกข้าวแทนการหว่านข้าว ซึ่งทำให้ลดต้นทุนในการใช้เมล็ดพันธุ์ลดลงถึง 80% กันเลยทีเดียว

คุณภาวดี ใจเอื้อ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้เรื่องการสร้างเครื่องหยอดเมล็ดข้าว ALRIO 1 เป็นงานวิจัยที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยทำให้ได้ออกมาซึ่งเครื่องต้นแบบ ซึ่งงานวิจัยนี้จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าว”
ในการอบรมเกษตรกรจะได้ร่วมผลิตเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกับทีมวิจัยเพื่อให้เกษตรกรได้นำความรู้นี้ไปต่อยอดสร้างเป็นชิ้นงานเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้ได้เอง

การใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวแทนการหว่าน สามารถลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวและลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ นอกจากนี้ต้นทุนในการสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวก็ไม่แพงอีกด้วย

website ? http://www.arda.or.th
Facebook ?https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA ? https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017
#ปลูกข้าว #ลดต้นทุน #เครื่องหยอดเมล็ดข้าว #การลดต้นทุนการผลิต #ลดต้นทุน