วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ปอยข้าวสาลีล้านนาครั้งที่ 2 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง | สวก.

ปอยข้าวสาลีล้านนาครั้งที่ 2 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง | สวก.
0:20 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เชียงใหม่ เป็นสถานที่ศึกษา วิจัย และพัฒนาพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปข้าว ข้าวสาลี ผลิตเมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้ยังได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)เกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตธัญพืชเมืองหนาว เป็นพืชหลังนา เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และภายในงานยังมีการแสดงและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยจากเกษตรกรในราคาย่อมเยา
1:50 หลอดดูดจากลำต้นข้าวสาลี
2:47 พิซซ่าจากข้าวสาลี บรรยากาศภายในงาน
5:40 พิธีเปิดงาน
ตามที่ สวก. ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการการพัฒนาศูนย์พันธุ์พืชเมืองหนาวของล้านนา เพื่อการพัฒนาฐานเศรษกิจฐานรากในพื้นที่ภาคเหนือ กรณีของข้าวสาลี แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือ มทร. ล้านนา ซึ่งในการให้ทุนวิจัยของ สวก. ในโครงการนี้เราดำเนินการให้การสนับสนุนวิจัยมาต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2563 ซึ่งในการทำงานในครั้งนี้ของคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดทำในพื้นที่ของจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน
6:30 ความเป็นมาของการดำเนินการในโครงการนี้ซึ่งมาจากปัญหาของความต้องการในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีที่มีเป็นจำนวนมาก ทั้งในเรื่องของเมล็ด แป้ง ช่อดอก ลำต้น รวมถึงต้นอ่อน ที่สามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอัดแก๊ซ แต่ว่ายังพบว่ายังมีปัญหาที่พบคืออะไรในการนำไปใช้ประโยชน์ในแต่ละส่วน คุณภาพของผลผลิตและไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนถึงผลผลิตไม่พอเพียง ด้านเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพต่ำ ดังนั้นในการทำงานของคณะผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการในกิจกรรมรวมทั้งหมด 4 กิจกรรม คือ ในเรื่องของการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม ตลอด 2 ปี ได้มีการทดสอบที่มีอยู่ 300 พันธุ์ คัดเลือกจนกระทั่งได้เหลือ 12 พันธุ์ ตามความต้องการของตลาดและก็ความเหมาะสมในการที่จะผลิตเป็นแป้ง
8:00 มีการทดสอบเสถียรภาพของเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม จากเดิมที่เกษตรกรผลิตเพียงแค่ 100-150 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มเป็น 500 กิโลกรัมในปี 62 กำไรสุทธิ 8,000 บาทต่อไร่
9:50 ผลิตภัณฑ์รูปรูปของอาหาร เช่น แป้ง หมั่นโถ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ รวมไปถึงหลอดดูดจากต้นของข้าวสาลี
สร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ป่าบงเปียงและที่สะเมิง
13:10 บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศงาน ปอยข้าวสาลีล้านนา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เชียงใหม่ สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงต้นเดือนเมษายนนี้

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
website ? http://www.arda.or.th
Facebook ?https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA ? https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

#ข้าวสาลี #ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง​ #ปอยข้าวสาลีล้านนา
#สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​ #arda​ #วิจัยและพัฒนา​ #สวก​.​​​​