วันจันทร์, 8 พฤศจิกายน 2564

ปาล์มน้ำมัน ขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารเหลว

20 เม.ย. 2020
267
ปาล์มน้ำมัน ขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารเหลว
ติดตามรับข้อมูลฟรีได้ที่ 👍https://www.youtube.com/user/dumpba/featured?sub_confirmation=1
รายการเกษตรก้าวไกล กับ สวก. คุณปาลิดา พงษ์กระจ่าง ผู้ดำเนินรายการ การปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทยทั้งหมดจะใช้ต้นกล้าปาล์มจากการเพาะเมล็ด ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศ การปลูกปาล์มน้ำมันโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงเป็นเทคโนโลยีใหม่ แต่วิธีนี้มีต้นทุนที่สูง ทำได้จำนวนน้อยในแต่ละครั้ง จึงไม่สามารถขยายพันธุ์ปาล์มได้ตามความต้องการพันธุ์ปาล์มในประเทศ จึงได้มีการพัฒนาการขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารเหลวซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่า ได้ต้นพันธุ์ปาล์มที่มากกว่า

ดร.ยี่โถ ทัพภะทัต นักวิชาการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ปาล์มน้ำมันเป็นพืชระยะยาว แล้วลักษณะทางพันธุกรรมของพ่อแม่ที่เอามาสร้างพันธุ์ลูกผสม มีการกระจายตัวสูงหรือมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน ขั้นตอนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยอาหารแข็ง การนำเอาเซลล์ร่างกายหรือใบออต มาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง ซึ่งอาหารแข็ง คือ อาหารเพาะเลี้ยงที่ใส่เจลให้เป็นตัว Support เนื้อเยื่ออยู่บนอาหารได้ และจะมีการย้ายเนื้อเยื่อไปหลายครั้ง จนเซลล์นั้นพัฒนาไปเป็นต้นอ่อน ที่สำคัญคือจะใช้เวลานานและต้นทุนสูง

ในการใช้อาหารเหลวในช่วงแรก จะเป็นตัวชัดนำให้เกิดแคนลาส เข้ามาช่วยเพิ่มจำนวน หรือปริมาณแคนลาสได้ จะช่วยชักนำให้แคนลาสเกิดเซลล์ใหม่ขึ้น ทำให้แคนลาสนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาสายพันธุ์เป็นต้นได้ดียิ่งขึ้น ผลของการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่ามีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นกว่าเดิม ในการใช้อาหารแข็ง เปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นต้นมากขึ้น และต้นที่ได้มีความสมบูรณ์ที่มากกว่าวิธีการปกติ ต้นปาล์มน้ำมันโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี วิธีการเลี้ยงโดยใช้อาหารเหลวจะใช้ระยะเวลาประมาณสองปีครึ่งที่จะได้ต้นพร้อมลงปลูก

ผลที่ได้รับคาดว่าจะนำเอาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยอาหารเหลวเข้าไปพัฒนา และปรับปรุงวิธีการผลิตสายพันธ์ปาล์มน้ำมันให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ
ผลของการวิจัยครั้งนี้ได้ประโยชน์ในวงกว้าง นอกจากเราจะได้วิธีการขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี และเพียงพอที่จะขยายพื้นที่ปลูกจำนวนมากแล้ว องค์ความรู้นี้ยังสามารถนำไปต่อยอดกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ ได้อีกด้วย

website 🌎 http://www.arda.or.th
Facebook 🔵https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA 🅱 https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

#ปาล์มน้ำมัน #เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ #พัฒนาสายพันธุ์ #ปาล์มน้ํามันชื่อวิทยาศาสตร์ #ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ