วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563

ผลิตภัณฑ์ผักอัดเม็ดเสริมโพรไบโอติกส์สำหรับผู้สูงอายุ | สวก.

05 ต.ค. 2020
2
ผลิตภัณฑ์ผักอัดเม็ดเสริมโพรไบโอติกส์สำหรับผู้สูงอายุ

website 🌎 http://www.arda.or.th
Facebook 🔵https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA 🅱 https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

ผลิตภัณฑ์ผักอัดเม็ดเสริมโพรไบโอติกส์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดยคัดสรรผักที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่ผู้สูงอายุของไทยมักเป็น ได้แก่ มะเร็ง ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง โดยเลือกผักที่มีสารประกอบฟีนอลิคที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคดังกล่าวในปริมาณสูง นํามาผ่านกระบวนการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็งที่จะช่วยคงคุณค่าของสารอาหารที่ต้องการไว้ได้เป็นอย่างดี นํามาขึ้นรูปเป็นเม็ดโดยผสมกับจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารประกอบฟีนอลิคไปในทางที่ดีได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ผักอัดเม็ดเสริมโพรไบโอติกส์เป็นการนําเอาเทคโนโลยีการทําแห้งแบบแช่เยือกแข็งมาใช้ เพื่อคงคุณภาพของสารออกฤทธิ์และคัดเลือกชนิดของผักที่นอกจากจะให้สารสําคัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้สูงอายุแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการรอดชีวิตของโพรไบโอติกส์ในระบบทางเดินอาหารไปจนถึงลําไส้ใหญ่ ซึ่งจะทําให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจากจุลินทรีย์ทีมีชีวิตเหล่านั้น อีกทั้งยังออกแบบให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการกลืนของวัยผู้สูงอายุที่มีสุขภาพปกติอีกด้วย

ผักอัดเม็ดเสริมโพรไบโอติกส์ที่มีสารประกอบฟีนอลิค ที่มีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคผู้สูงอายุ

ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ช่วยลดการตายของโพรไบโอติกส์ระหว่างการตอกเม็ด

ผลิตภัณฑ์ช่วยเสริมการรอดชีวิตของโพรไบโอติกส์ไปจนถึงลําไส้ใหญ่ในปริมาณสูง


#ผักอัดเม็ด
#โพรไบโอติกส์
#ผู้สูงอายุ
#วิจัย
#สวก.