วันอังคาร, 18 พฤษภาคม 2564

ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพในรูปแบบไอโซฟลาโวนบาร์สำหรับผู้สูงอายุ

05 ต.ค. 2020
82
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพในรูปแบบไอโซฟลาโวนบาร์สำหรับผู้สูงอายุ

website 🌎 http://www.arda.or.th
Facebook 🔵https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA 🅱 https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

ปัจจุบันประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มักประสบปัญหาเกี่ยวกับภาวะทุพที่ผู้สูงอายุขาดความรู้ทางโภชนาการที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอาหารที่วางจําหน่ายโดยทั่วไปไม่มีคุณภาพทั้งด้านปริมาณและสารอาหารที่จําเป็นทําให้ผู้บริโภคบริโภคอาหาร ไม่ได้สัดส่วนและไม่ได้สารอาหารที่ควรจะได้รับอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย เป็นผลทําให้เกิดโรคและภาวะต่างๆ เช่น โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ภาวะทุพโภชนาการ เป็นต้น

งานวิจัยนี้จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีให้เหมาะสมกับวัยก่อนสูงอายุ (อายุ 50-60 ปี) ซึ่งมีสารอาหารสําคัญในผลิตภัณฑ์ คือไอโซฟลาโวน (Isoflavone) เป็นสารที่มีรูปร่างคล้ายฮอร์โมน ซึ่งไอโซฟลาโวนที่รู้จักกันดีคือ เจนิสทิอีน (Genistein) และ เดดซิอีน (Daidzein) โดยเจนิสทิอีนช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง โดยการป้องกันการเติบโตของเส้นเลือดใหม่ที่ไปหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง และอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อมลูกหมาก อีกทั้งยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ส่งผลต่อการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

การศึกษาครั้งนี้ทางทีมวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพในรูปแบบแท่ง โดยจะเรียกผลิตภัณฑ์ที่ได้ว่า ไอโซฟลาโวนบาร์ ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ไอโซฟลาโวนบาร์แตกต่างจากผลิตภัณฑ์บาร์ชนิดอื่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยสารสําคัญที่เหมาะสมกับผู้บริโภคในกลุ่มวัยเฉพาะ คือ วัยก่อนสูงอายุ (อายุ 50-60 ปี) ซึ่งมีแนวโน้มเริ่มมีการเสื่อมสมรรถภาพร่างกาย เนื่องจากการเริ่มขาดสมดุลของการสร้างฮอร์โมนเพศ โดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งไอโซฟลาโวนมีณสมบัติในการเสริมฮอร์โมนเอสโตรเจน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยสําหรับการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุและยังช่วยลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆ ที่เกิดกับวัยสูงอายุ รวมถึงได้รับความสะดวกในการรับประทานและได้สารอาหารครบถ้วนจากถั่วเหลืองหมัก เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรตใยอาหาร รวมถึงธาตุอาหารบางชนิด

เป็นผลิตภัณฑ์มีสารไอโซฟลาโวน ซึ่งมีคุณสมบัติในการเสริมฮอร์โมนเอสโตรเจน
และช่วยยับยั้งมะเร็งที่เกี่ยวกับฮอร์โมนที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศ

ผลิตภัณฑ์ธัญพืชชนิดแท่งที่มีความสะดวกในการรับประทาน รวมถึงได้สารอาหารครบถ้วนจากถั่วเหลืองหมัก เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรตใยอาหาร

#ไอโซฟลาโวนบาร์
#ผู้สูงอายุ
#วัยทอง
#วิจัย
#สวก.