วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563

ผลิตภัณฑ์อาหารเหลวทางการแพทย์สำเร็จรูปผู้สูงอายุ | สวก.

ผลิตภัณฑ์อาหารเหลวทางการแพทย์สำเร็จรูปเพื่อป้องกันการสำลักสำของผู้สูงอายุ

website 🌎 http://www.arda.or.th
Facebook 🔵https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA 🅱 https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

ประเทศไทยมีแนวโน้มการเพิ่มของประชากรผู้สูงอายุมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากมองในแง่ความต้องการอาหารแล้ว พบว่าผู้สูงอายุต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน มีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มและง่ายต่อการย่อยและการดูดซึม ดังนันโครงการวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาอาหารเหลวเสริมสุขภาพ ที่มีองค์ประกอบของโปรตีนไฮโดรไลเซท จากไข่ขาวของไข่ไก่ และเลือดจระเข้สยาม โดยมีคุณค่าทางโภชนาการที่
ครบถ้วน และปรับปรุงเนื้อสัมผัสให้มีความอ่อนนุ่มง่ายต่อการกลืน

ผู้สูงอายุเสี่ยงที่จะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ส่วนหนึ่งมาจากภาวะการกลืนลําบาก ทําให้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ลักษณะอาหารที่ต้องการนั้น ต้องมีความข้นหนืดเพื่อช่วยลดภาวะการสําลักอาหาร ผู้วิจัยจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมูทตี้ที่มีความข้นหนืดในระดับที่เหมาะสม และมีคุณค่าทาง โภชนาการที่สมบูรณ์และสามารถทดแทนอาหารปกติได้

เครื่องดื่มสมูทตี้สําเร็จรูปถูกพัฒนาโดยมีแหล่งของโปรตีนจากไข่ไก่และถั่วเหลือง คาร์โบไฮเดรตจากถั่วและมันฝรั่ง และไขมันจากน้ำมันพืช โดยกําหนดพลังงาน ประมาณ 1 กิโลแคลอรี/มล. และความหนืดในระดับพุดดิ้ง โดยมีกระบวนการคือ เตรียมน้ำนมถั่วเหลือง วัตถุดิบอื่นๆ และนําวัตถุดิบมาผสมรวมกันแล้วนําเข้าเครื่องปั่นละเอียด จากนั้นนําไปให้ความร้อน แล้วผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ ด้วยวิธีการสเตอริไลส์

– ผลิตภัณฑ์ช่วยเสริมภาวะโภชนาการในคนที่ต้องการโปรตีนสูงและต้องการควบคุม ระดับน้ำตาลใน
– เลือดและน้ำหนัก เช่น นักกีฬา คนออกกําลังกาย เป็นต้น เครื่องดื่มมีความข้นหนืดในระดับที่ เหมาะสม
– สามารถใช้ เพื่อเสริมภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุที่มีภาวะการกลืนลําบากได้
– มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถรับประทาน แทนมื้ออาหารได้
– มีรสชาติอร่อย พร้อมบริโภค ประหยัดเวลาในการเตรียม
– อายุการเก็บรักษาได้นาน สะอาด และมี ความปลอดภัย

#อาหารเหลว
#ผู้สูงอายุ
#สารอาหาร
#วิจัย
#สวก.