วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563

ผลิตภัณฑ์อาหารเหลวโปรตีนสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ | สวก.

05 ต.ค. 2020
2
ผลิตภัณฑ์อาหารเหลวโปรตีนสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ

website 🌎 http://www.arda.or.th
Facebook 🔵https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA 🅱 https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

การพัฒนาอาหารเหลวเสริมสุขภาพสําเร็จรูปเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนสําหรับผู้สูงอายุ
ประเทศไทยมีแนวโน้มการเพิ่มของประชากรผู้สูงอายุมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากมองในแง่ความต้องการอาหารแล้ว พบว่าผู้สูงอายุต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน มีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มและง่ายต่อการย่อยและการดูดซึม ดังนั้นโครงการวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาอาหารเหลวเสริมสุขภาพ ที่มีองค์ประกอบของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากไข่ขาวของไข่ไก่ และเลือดจระเข้สยาม โดยมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน และปรับปรุงเนื้อสัมผัสให้มีความอ่อนนุ่มง่ายต่อการกลืน

อาหารเสริมสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุที่มีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มง่ายต่อการกลืน โดยใช้องค์ประกอบจากแป้งข้าวโพดเป็นสารให้ความหนืด รวมทั้งมีโปรตีนไฮโดรไลเซทจากไข่ขาวของไข่ไก่และเลือดจระเข้เป็นองค์ประกอบ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการติดตามฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลงเหลืออยู่ในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ ขันตอนการเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์ (finish product) ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการจําลองการย่อย และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการจําลองการดูดซึม นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการเสริมวิตามินและแร่ธาตุให้ตรงตามสัดส่วนที่ผู้สูงอายุต้องการ


ผลิตภัณฑ์อาหารเหลวเสริมสุขภาพสําเร็จรูปบรรจุในบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว เพียงแค่อุ่นก็พร้อมรับประทาน

ผลิตภัณฑ์อาหารเหลวเสริมสุขภาพสําเร็จรูปมีลักษณะอ่อนนุ่มง่ายต่อการเคี้ยวและกลืนเหมาะกับการบริโภคในกลุ่มผู้สูงอายุ

ผลิตภัณฑ์อาหารเหลวเสริมสุขภาพสําเร็จรูปมี 3 กลิ่นรส ได้แก่ กลิ่นกล้วย กลิ่นวานิลลาและรสช๊อคโกแลต

เพียบพร้อมคุณค่าทางโภชนาการจากโปรตีนไฮโดรไสเซทของไข่ขาวและเลือดจระเข้รวมทั้งวิตามิน และแร่ธาตุ

#อาหารเหลว
#โปรตีน
#ผู้สูงอายุ
#วิจัย
#สวก.