วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563

ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดเสริมโพรไบโอติก | สวก.

ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดเสริมโพรไบโอติก | สวก.
website 🌎 http://www.arda.or.th
Facebook 🔵https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA 🅱 https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

การผลิตแหนมเห็ดแบบเดิมมีข้อด้อยอยู่หลายประการ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาด้วยกระบวนการผลิตแบบใหม่ที่ช่วยลดของเสีย การนําของเหลือทิ้งมาพัฒนาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยลดปริมาณถุงพลาสติก ทําให้ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดที่ได้มีความปลอดภัย พร้อมการศึกษาเชิงลึกในกระบวนการหมักต่อการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโน และการติดตามจุลินทรีย์โปรไบโอติก

โครงการดังกล่าว นอกจากจะทําให้ได้แหนมเห็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ยังสะดวกในการรับประทาน ลดของเหลือทิ้ง พัฒนาของเหลือทิ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ยังมีศักยภาพสูงในการผลิตในระดับอุตสาหกรรมในอนาคต

แหนมเห็ดที่จําหน่ายส่วนใหญ่ไม่ใช่การหมัก แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรุงรสขึ้นมา ทั้งนี้ในความเป็นจริงสามารถใช้กระบวนการหมัก ให้ได้เป็นแหนมเห็ดที่มีคุณภาพ โดยไม่ต้องใส่สารปรุงแต่งใดๆ ทําให้ได้กลิ่นและรสชาติที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายในปัจจุบัน อีกทั้งการหมักยังอาจพบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่ใช้เป็นกล้าเชื้อในการหมักได้ในอนาคต

นอกจากนี้ของเหลือที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตยังนําไปใช้ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าได้ รวมถึงปัจจุบันแหนมเห็ดนิยมบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก ดังนันการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่ลดขยะ รับประทานง่าย จะช่วยดึงดูดความสนใจผู้บริโภค จึงเป็นอีกสิ่งที่ต้องศึกษาโครงการนี้ จึงพัฒนากระบวนการผลิตแหนมเห็ดด้วยกระบวนการหมัก เริ่มตังแต่ การพัฒนาการผลิต ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพ และการใชประโยชน์ จากของเหลือในกระบวนการผลิต ให้มีมูลค่าสูงพร้อมพัฒนาและคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ใหม่

– ใช้กระบวนการหมักโดยไม่เติมสารปรุงแต่งรส
– ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีพลังงาน คาร์โบไฮเดรตโปรตีน และใยอาหาร สูงกว่าเห็ดสด
– กรดอะมิโนจําเป็นสูง 4 ชนิด (Lysine, Valine, Phenylalanine, Isoleucine) และกรดอะมิโน อื่นๆสูงกว่าแหนมเห็ดที่จําหน่ายในท้องตลาด 9 ชนิด
– มีปริมาณโซเดียมตํ่า เนื่องจากไม่เติมเครื่องปรุงรสในขั้นตอนการผลิตเมื่อเทียบกับแหนมเห็ดทัวไป
– ใช้ไส้เทียมเป็นบรรจุภัณฑ์คล้ายไส้กรอก มีเนื้อสัมผัสกลิ่นรส ไม่แตกต่างกับการบรรจุในถุงพลาสติกง่ายต่อการบริโภค และลดปริมาณขยะ
– ของเหลือจากการผลิตนําไปเพิ่มมูลค่าเป็นนํ้าซุปเห็ดผงที่มีปริมาณกรดกลูตามิก (Glutamic acid) สูงสามารถใช้ทดแทนผงปรุงรสเพื่อประกอบอาหารได้

#แหนมเห็ด
#โพรไบโอติก
#แหนม
#วิจัย
#สวก.