วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

ภูมิคุ้มกัน ผู้ที่เป็นมิแพ้ เห็ดถั่งเช่าสีทองเชิงพาณิชย์

20 เม.ย. 2020
350
ภูมิคุ้มกัน ผู้ที่เป็นมิแพ้ เห็ดถั่งเช่าสีทองเชิงพาณิชย์ รายการเกษตรก้าวไกลกับ สวก. คุณปาลิดา พงษ์กระจ่าง ผู้ดำเนินรายการ วันนี้อยู่กับ ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติดตามรับข้อมูลฟรีได้ที่ ?https://www.youtube.com/user/dumpba/featured?sub_confirmation=1

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ การพยายามที่จะศึกษาเกี่ยวกับการผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทองเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เริ่มแรกก็คือการหาสายพันธุ์แท้ของเห็ถั่งเช่าสีทอง ซึ่งเห็ดถั่งเช่าเกิดจากปรสิตที่เจริญเติบโตบนตัวหนอนผีเสื้อในแถบที่ราบสูงทิเบต ในการทำงานวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทองเชิงพาณิชย์นั้น เราได้ศึกษาผลของการเพราะเลี้ยงและการเก็บรักษาที่มีต่อสารออกฤทธิ์ การจำแนกเชื้อราเห็ดถั่งเช่าสีทอง การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงจากเมล็ด การศึกษาความเป็นพิษของเห็ดถั่งเช่า และยังมีการทดลองกับสัตว์ทดลองอีกด้วย เราได้ทดลองให้สัตว์ได้กินเห็ดถั่งเช้าในปริมาณที่ต่างกัน เพื่อศึกษาเรื่องสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในเห็ดถั่งเช่าสีทอง

จากผลการทดลองที่ผ่านมาของเราทำให้ได้สายพันธุ์ของเห็ดถั่งเช่าสีทองที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และยังมีสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริโภคอีกด้วย
ผลของงานวิจัยพบว่า การให้สูตรของอาหารที่เหมาะสมเราสามารถสร้างสายพันธุ์ของเห็ดถั่งเช่าสีทองที่สามารถรับรองความปลอดภัยได้ ซึ่งในตัวของเห็ดถั่งเช่าสีทองจะมีสารออกฤทธิ์ 2 ชนิด มีประโยชน์อันดับแรก คือ สร้างภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ ผู้มีปัญหาเรื่องไต ทำให้เกิดระบบการหมุนเวียนโลหิตที่ดี

website ? http://www.arda.or.th
Facebook ?https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA ? https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017
#ภูมิคุ้มกัน #เห็ดถั่งเช่าสีทอง #เชิงพาณิชย์ #ภูมิคุ้มกันบกพร่อง #ภูมิคุ้มกันของร่างกาย