วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

มหัศจรรย์กัญชา สมุนไพรยอดฮิต | ARDA Talk | สวก.

กัญชาสมุนไพรยอดฮิต ถูกขนานนามถึงประโยชน์ทางด้านต่างๆอย่างมากมาย และกำลังอยู่ในความสนใจของสังคมในเวลานี้ ถ้าอยากรู้ว่าคืออะไร ติดตามได้ใน ARDA Talk

1:25 แนะนำผู้เข้าร่วมผู้เสวนา
1. ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร
รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2. นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช
นายแพทย์สาธารณสุข จ.ลพบุรี
3. ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

3:50 กัญชามีประโยชน์เยอะมาก หากนำมาใช้ถูกวิธี ทาง สวก. เห็นประโยชน์ในด้านไหนที่สนับสนุนงานวิจัยด้วยการนำกัญชามาเป็นยารักษาโรค
ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ตอบว่า มุมมองของ สวก. ในเรื่องกัญชา คณะกรรมการสมุนไพรแห่งชาติ มีการปรับแผนนเรื่องของแผนแม่บทสมุนไพรแห่งชาติ ให้ทำต่อในปี 2564-2565 และมีประกาศจากกระทรวงสาธราณะสุขที่สามารถให้กัญชาใช้ในทางการแพทย์ได้ ประกอบกับมีตำหรับยาไทยมากถึง 16 ตำหรับที่ใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบ เมื่อได้พบกับท่านอาจารย์ไพโรจน์ ที่ รพ.ลพบุรี มีการใช้ตำหรับยาศุขไสยาศน์ แต่ยังไม่มีแบบแผนที่แน่นอน ทางสวก.เห็นถึงความสำคัญจึงให้ทุนวิจัยในเรื่องของ สภาวะการปลูก การเก็บเกี่ยว การตรวจเอกลักษณ์ให้เป็นระบบ รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพตำหรับยาศุขไสยาศน์ ให้มีมาตรฐานที่ดิียิ่งขึน ทาง สวก. จึงให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยชิ้นนี้

8:50 มีกฏหมายอะไรบ้างที่เกี่ยวกับกัญชา
ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ตอบว่า กัญชาอยู่ใน พรบ. ยาเสพติดปี 2522 มีการพัฒนา การแก้ไขกฎหมายเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ มีการขออนุญาตปลูก กำหนดว่าใครปลูกกัญชาได้บ้าง มีเงื่อนไขอะไร ยังรวมไปถึงความเป็นมาของกัญชาในประเทศไทย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบ
18:33 มีการค้นพบว่า มีการใช้กัญชาใส่ในอาหารตั้งแต่ปี 2451-2452 ตำราอาหารเล่มแรกของไทย โดยท่านผู้หญิง เปลี่ยน ภาสกรวงศ์ มีการบันทึกไว้ว่าสามารถใช้ยอดกัญชาอ่อน ใส่แทนกะเพรา หรือผัดเผ็ดได้

28:48 สแกน QR Code เพื่อเข้าถึงสูตรอาหารที่ทำมาจากใบกัญชา

30:25 นอกจากสาร THC THCA แล้วยังมีสารอื่นๆอะไรอีกบ้างที่อยู่ในกัญชา และสามารถนำมาใช้ได้อย่างไรบ้าง
นอกจากสารที่กล่าวมาแล้วยังมี สารแคนนาบินอยด์ ที่มีการวิจัยโดยเภสัชกร โดยมีการะบวนการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ คิดแบบเป็นมาตรฐาน GMP เพื่อความเป็นสากล

37:10 องค์ความรู้ สรุปวิธีการปลูกกัญชาให้ได้ผลดี
45:10 ทิศทางการวิจัยเกี่ยวกับกัญชนในปี 2565


สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
website ? http://www.arda.or.th
Facebook ?https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA ? https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

#กัญชา #การปลูกกัญชา​ ​​ #ศุขไสยาศน์
#สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​ #arda​ #วิจัยและพัฒนา​ #สวก​.​​​​