วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

รอบรู้เรื่องข้าว | สวก.

รอบรู้เรื่องข้าว | สวก.

0:15 วิธีเตรียมเมล็ดพันธุ์ก่อนการปลูกข้าว
ขั้นตอนที่ 1 ทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์โดยการฝัดข้าว หรือใช้วิธีสีโบกเพื่อแยกเมล็ดลีบออก
ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบความงอกก่อนปลูกข้าวเพื่อให้ทราบอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ หากอัตราการงอกต่ำควรเพิ่มจำนวนเมล็ดพันธุ์ที่จะหว่านให้มากขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 ก่อนการปลูกหรือหว่านข้าวควรบังคับให้เมล็ดข้าวงอกโดยการแช่น้ำสะอาด 12-24 ชั่วโมง แล้วหุ้มด้วยกระสอบ 12-24 ชั่วโมง

0:45 การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งในนาข้าว
หลังหว่านข้าวระบายน้ำออกให้แห้ง เพื่อให้เข้างอกสม่ำเสมอ หลังหว่านข้าว 10 วัน พ่นสารคุมวัชพืช หลังพ่นสารควบคุม 2 วัน ให้สูบน้ำเข้าแปลงที่ระดับครึ่งต้นข้าว เพื่อควบคุมวัชพืชไม่ให้งอก และเพื่อหว่านปุ๋ยครั้งที่ 1 ปล่อยให้น้ำแห้งไปตามธรรมชาติจนถึงระดับ 15 cm ลึกจากผิวดิน เพื่อให้รากข้าวได้รับอากาศเพิ่มความแข็งแรงของร่างให้ดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้น สูบน้ำเข้าแปลงที่ระดับ 5 เซนติเมตร สูงจากผิวดิน เพื่อการหว่านปุ๋ยครั้งที่ 2 และรักษาระดับนี้ไว้จนถึงระยะข้าวโน้มรวง ปล่อยให้แปลงแห้งก่อนการเก็บเกี่ยว 7-10 วัน เพื่อให้ข้าวสุกแก่สม่ำเสมอเก็บเกี่ยวได้สะดวก
1:54 การจัดการวัชพืชในนาข้าวที่ดี
ขั้นตอนการจัดการวัชพืชในนาข้าว หลังจากหว่านข้าวได้ 4 วัน ให้เกษตรกรพ่นสารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก หรือที่เรียกว่ายาคุมหญ้า เช่น บิวทาคลอร์ เมื่อข้าวอายุได้ 7 วัน ให้ใส่น้ำเข้าแปลงพอท่วมผิวดิน และขังน้ำไว้จนถึงข้าวอายุ 10-12 วัน จากนั้นให้สังเกตในแปลงนา ถ้ายังมีวัชพืชขึ้นอีกให้ระบายน้ำออกจากแปลงให้แห้ง แล้วฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชประเภทหลังงอก หรือที่เรียกว่ายาฆ่าหญ้า หลังพ่นสารกำจัดวัชพืชหรือที่เรียกว่ายาฆ่าหญ้าได้ 2-3 วัน ต้องใส่น้ำในแปลงนาเพื่อคุมวัชพืช ขังไว้จนถึงระยะใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 นั่นคือ 20-25 วัน หลังจากหว่านข้าว ถ้าหลังจากข้าวอายุ 1 เดือน ยังมีวัชพืชขึ้น ควรใช้แรงงานคนกำจัดวัชพืช โดยการถอนหรือตัดออกให้มากที่สุด

2:20 หลักการใส่ปุ๋ยในนาข้าวให้ได้ผลดี
การใส่ปุ๋ยในนาข้าวเกษตรกรสามารถใช้หลักการง่ายๆ ที่เรียกว่าหลัก 3 ถูก
ถูกที่ 1 คือถูกชนิด คือ เลือกใช้สูตรปุ๋ยให้ถูกกับชนิดของดินที่ปลูกข้าว
ถูกที่ 2 คือ ถูกเวลา คือใส่ปุ๋ยที่ถูกกับช่วงเวลาที่ข้าวต้องการและมีความพร้อมมากที่สุด
ถูกที่ 3 คือถูกอัตรา คือใส่ปุ๋ยให้เพียงพอและพอดีกับความต้องการของข้าว

2:52 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพดี
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว ตากแดดลดความชื้นทันทีหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวประมาณ 2-3 วัน ถ้าตากกองไว้เกิน 2 วัน ข้าวจะมีอัตราการงอกลดลงและเหลือความชื้นเพียง 11-12 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นคัดแยกทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์ออก
เก็บรักษาในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกและไม่ควรวางบนพื้นปูนโดยตรง เมล็ดพันธุ์ข้าวสามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ 6-12 เดือน ถ้าเก็บไว้นานๆควรมีการกำจัดมอดข้าวเปลือก โดยการใช้สารเคมีรมเมล็ดพันธุ์ทุก ๆ 3 เดือน

3:30 วิธีการย่อยสลายฟางข้าวและตอซังข้าว
การย่อยสลายฟางข้าวและตอซัง สามารถทำได้ 2 วิธี เกษตรกรสามารถปรับใช้ได้ตามความสะดวก
1. วิธีการแรกเป็นการเตรียมแปลงนาโดยปล่อยให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติซึ่งมีวิธีการคือ หลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้ว กระจายฟางให้ทั่วแปลงนาสูบน้ำเข้านาสูงประมาณ 1-3 เซนติเมตร ปล่อยแช่ไว้ 1 คืน จากนั้นใช้รถแทรกเตอร์จอบหมุนปั่นดินและปล่อยแปลงนาทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วัน ในสภาพดินมีความชื้น แต่ไม่ต้องให้น้ำท่วมขัง เพื่อให้ฟางย่อยสลายก็สามารถเตรียมดินตามขั้นตอนปกติได้ต่อไป

2. วิธีการที่ 2 การย่อยสลายฟางข้าวด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พด.2 วิธีนี้จะมีจุลินทรีย์มาช่วยในการย่อยสลายได้เร็วขึ้น วิธีการคือหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้ว กระจายฟางข้าวให้ทั่วแปลงนา จากนั้นใช้รถขลุบย่ำในแปลงนา เพื่อให้ตอซังข้าวล้มลงราบกับแปลงนา สูบน้ำเข้าแปลงนาพร้อมกับใส่น้ำหมักชีวภาพ พด.2 อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ ขังน้ำในนาข้าวในระดับที่ท่วมฟางข้าว 3-5 เซนติเมตร ประมาณ 7 -15 วัน ก็เตรียมดินได้ตามขั้นตอนปกติ

คลิปที่เกี่ยวข้องกับข้าว
การเตรียมพันธุ์ข้าวก่อนปลูก https://www.youtube.com/watch?v=AEAJ27mcmLI
การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง https://www.youtube.com/watch?v=BWtvZvGKQZo
การจัดการวัชพืชในนาข้าวที่ดี https://www.youtube.com/watch?v=RbfNO-nva10
หลักการใส่ปุ๋ยในนาข้าวให้ได้ผลดี https://www.youtube.com/watch?v=hOO_omK4T8Q
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพดี https://www.youtube.com/watch?v=mlP2pGH_V_k
วิธีการย่อยสลายฟางข้าวและตอซังข้าว https://www.youtube.com/watch?v=OFi2s3vaHac

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
website ? http://www.arda.or.th
Facebook ?https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA ? https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

#ข้าว #รอบรู้เรื่องข้าว​ ​​ #ทำนา
#สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​ #arda​ #วิจัยและพัฒนา​ #สวก​.​​​​