วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

รอบรู้เรื่องปลานวลจันทร์ทะเล | สวก.

ปลานวลจันทร์ทะเล
00:15 วิธีการเพาะพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเล มีวิธีดังต่อไปนี้

1. คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงไว้ในบ่อดิน ที่มีขนาดน้ำหนักตัวตั้งแต่ 2 กิโลกรัม หรือมีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป มาฝึกเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในบ่อซีเมนต์ ที่มีความจุ 150 ตัน ใช้อัตราส่วนตัวผู้ 1 ตัว ต่อตัวเมีย 3 ตัว โดยใน 1 บ่อ จะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ 50 ตัว ควรเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปที่มีโปรตีนสูงวันละ 2 ครั้ง

2. เปลี่ยนถ่ายน้ำ ดูดตะกอนและทำความสะอาดพื้นก้นบ่อทุกวันเว้นวัน

3. ปลานวลจันทร์ทะเลในบ่อเลี้ยงจะผสมพันธุ์วางไข่เองตามธรรมชาติในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน โดยจะปล่อยไข่ออกมาช่วงกลางดึก

4. ไข่ปลาที่ได้รับการผสมแล้วมีขนาดเฉลี่ย 1.2 มิลลิเมตร ไข่มีลักษณะกึ่งลอยกึ่งจม มีเหลืองอ่อนสามารถรวบรวมได้โดยใช้ระบบแอร์ลิฟท์ ดึงน้ำที่มีไข่ลอยอยู่ลงในถุงผ้าตาถี่ และใช้ถุงผ้าครอบบริเวณปลายท่อน้ำล้นอีกทางหนึ่ง

5. ไข่ที่ได้รับการผสมใช้เวลาประมาณ 24 – 26 ชั่วโมง จึงฟักเป็นตัว ลูกปลาแรกฟักมีขนาดความยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร มีถุงไข่แดงขนาดใหญ่ที่ติดตัวช่วงนี้ลูกปลาจะใช้อาหารจากถุงไข่แดง


1:32 การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลในบ่อดิน
การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลในบ่อดิน สิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญคือการเตรียมบ่อเลี้ยงให้เหมาะสมกับลูกปลาในแต่ละระยะของการเจริญเติบโต โดยจะแบ่งบ่อเพื่อเลี้ยงปลานวลจันทร์เป็น 2 บ่อคือบ่อเลี้ยงลูกปลาวัยอ่อน และบ่อเลี้ยงปลาเนื้อเพื่อบริโภค หรือสามารถเลี้ยงปลาวัยอ่อนจนโต เป็นปลาเนื้อที่สามารถบริโภคได้ภายในบ่อเดียวกันเลยก็ได้

1:55 ขั้นตอนการเลี้ยงปลานวลจันทร์ในบ่อดินสามารถทำได้ดังนี้

1. จัดเตรียมบ่อดินทุกบ่อให้มีประตูน้ำหรือช่องทางที่ถ่ายเทน้ำเข้าออกได้สะดวกและคันบ่อควรปลูกพรรณไม้น้ำเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
2. ก่อนปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงควรตากบ่อให้แห้งและโรยปูนขาวเพื่อปรับค่า PH ที่พื้นบ่อ แล้วจึงเปิดน้ำเข้าบ่อให้ได้ระดับน้ำประมาณ 10 เซนติเมตรแล้วใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ เปิดน้ำเข้าบ่อสูง 3-4 เซนติเมตร เป็นระยะเวลา 6-7 วัน จะมีสาหร่ายและสัตว์เซลล์เดียวเกิดขึ้นในบ่อ เติมน้ำเข้าบ่อให้ได้ระดับ 50-100 เซนติเมตร
3. ปล่อยปลาลงเลี้ยงในบ่อเลี้ยงลูกปลาวัยอ่อนลูกปลาวัยอ่อนควรมีขนาด 1.5 – 2 เซนติเมตร จำนวน 40-50 ตัวต่อตารางเมตร ช่วงนี้ลูกปลาจะกินไรน้ำและสาหร่ายเซลล์เดียวที่เตรียมไว้ เลี้ยงไว้ 1-2 เดือน จนลูกปลามีขนาด 5 เซนติเมตร
4. ย้ายลูกปลาจากบ่อเลี้ยงลูกปลาวัยอ่อนไปสู่บ่อเลี้ยงปลาเนื้อเพื่อการบริโภคบริหารปลาเพื่อการบริโภคเนื้อที่บ่อไม่ควรต่ำกว่า 1 ไร่ ระดับน้ำลึก 0.5-1 เมตร

3:20 เทคนิคการถอดก้าง เพื่อแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล
วิธีการถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเลมีวิธีการดังต่อไปนี้
1. ใช้มีดปลายแหลมผ่าปลาจากบริเวณโคนหาง มาตามแนวสันหลังจนถึงหัวปลา เพื่อแบ่งออกเป็น 2 ซีก โดยบริเวณส่วนท้องยังเชื่อมติดกันจากนั้นนำไส้และเครื่องในออกและนำไปล้างด้วยน้ำสะอาด

2. เลาะก้างตรงกลางลำตัวออก พยายามให้มิดชิดแนวก้างมากที่สุด เพื่อไม่ให้ส่วนเนื้อหลุดติดไปกับก้าง
3. ใช้ปลายมีดกรีดลงเพื่อตัดครีบหลังออก

4. ทำการถอดก้างบริเวณลำตัว ซึ่งปลานวลจันทร์จะมีแนวก้างข้างลำตัวอยู่ 4 แนว ทั้งสองด้านของลำตัว แนวที่ 1 เป็นแนวที่ติดอยู่กับส่วนท้อง แนวที่ 2 คือแนวตั้งแต่ส่วนอกถึงกลางลำตัว แนวที่ 3 คือส่วนท้องถึงปลายหาง แนวที่ 4 ตลอดแนวด้านหลังซึ่งเป็นแนวที่ยาวที่สุดและยากที่สุดในการถอดก้าง

คลิปที่เกี่ยวข้องกับปลานวลจันทร์ทะเล
วิธีการเพาะพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเล https://www.youtube.com/watch?v=zAuQsUcW5Qg
การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลในบ่อดิน https://www.youtube.com/watch?v=z7Dz7BKtxkY
เทคนิคการถอดก้าง เพื่อแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล https://www.youtube.com/watch?v=xuXTBOXcBLE

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
website ? http://www.arda.or.th
Facebook ?https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA ? https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

#ปลานวลจันทร์ทะเล #​วิธีเลี้ยงปลา ​​ #การถอดก้างปลานวลจันทร์ทะเล
#สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​ #arda​ #วิจัยและพัฒนา​ #สวก​.​​​​