วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

รอบรู้เรื่องปาล์มน้ำมัน | สวก.

รอบรู้เรื่องปาล์มน้ำมัน | สวก.
0:15 การคัดเลือกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีที่เหมาะสม
การคัดเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีที่เหมาะสมการคัดเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีมีดังนี้
1. เป็นปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสม
2. ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือมีหนังสือรับรองจากทางราชการ
3. เลือกต้นที่สมบูรณ์ลักษณะดีไม่มีอาการผิดปกติ
4. มีข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตที่ดี
5. มีประวัติพันธุ์ที่ชัดเจน
6. มีแหล่งที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เชื่อถือได้
7. ต้นกล้าปาล์มน้ำมันควรมีอายุหรือขนาดเหมาะสมตามความต้องการของเกษตรกร

1:07 ธาตุอาหารสำคัญที่ปาล์มน้ำมันต้องการ
ธาตุอาหารที่ปาล์มน้ำมันต้องการ ไนโตรเจน ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืช ฟอสฟอรัส กระตุ้นการแตกรากฝอยสามารถดูดปุ๋ยได้ดีขึ้นมีส่วนทำให้ออกดอกได้ดีขึ้น โพแทสเซียม เป็นธาตุอาหารที่ต้องการมากที่สุดทำให้ปาล์มสะสมแป้งและเปลี่ยนเป็นน้ำมันได้มาก แมกนีเซียม ช่วยในการสังเคราะห์แสง โบร่อน เป็นธาตุอาหารที่ต้องการน้อยแต่ขาดไม่ได้ ช่วยกระตุ้นให้เกิดตาดอกให้ตายอด

1:55 การจัดการสวนปาล์มช่วงก่อนให้ผลผลิต
การจัดการสวนปาล์มช่วงก่อนให้ผลผลิตสิ่งที่เกษตรกรควรปฏิบัติก่อนให้ผลผลิตดังนี้
1. หากมีต้นที่ตายใน 6-8 เดือนหรือต้นที่มีแต่ดอกตัวผู้ หลังจากการปลูกไปแล้ว 2 ปี ควรจะเปลี่ยนต้นใหม่โดยใช้ต้นกล้าที่มีอายุ 16-18 เดือน ปลูกทดแทน
2. ในช่วง 30-36 เดือนหลังปลูกควรหักช่อดอกทิ้งทั้งหมดนับตั้งแต่เห็นดอกโผล่จากซอกใบ
3. ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบ
4. ในช่วงนี้ศัตรูที่สำคัญคือหนู แมลงกินใบ โดยเฉพาะด้วงกุหลาบควรป้องกันและกำจัด
5. ไม่ตัดแต่งทางใบ
6. ห้ามใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทฮอร์โมน
7. รักษาความชื้นโดยใช้ทะลายปาล์มคลุมโคนต้นอัตรา 30 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี

3:50 การจัดการสวนปาล์มช่วงเร่งและรักษาระดับผลผลิต
การจัดการสวนปาล์มช่วงเร่งและรักษาระดับผลผลิต การจัดการสวนปาล์มช่วงเร่งและรักษาระดับผลผลิตนั้นมีข้อควรในการปฏิบัติดังนี้
1. ต้นปาล์มในช่วงนี้จะต้องการปุ๋ยในปริมาณมาก
2. คนรักษาอาหารที่สะสมในต้นปาล์มไว้ให้ได้มากที่สุด
3. เมื่อปลามีทางใบที่ยาวคลุมพื้นที่ทำให้มีการทับซ้อนของทางใบ การสังเคราะห์แสงของปาล์มจะมีประสิทธิภาพลดลง
4. การวางทางใบที่ถูกต้องควรวางกระจายทั้งแปลง เพื่อง่ายต่อการย่อยสลายเป็นปุ๋ยและยังช่วยรักษาความชื้นลดการชะล้างของหน้าดินและเป็นการควบคุมวัชพืชได้อีกด้วย
5. สังเกตต้นปาล์มพี่ผิดปกติและให้ผลผลิตน้อย

4:01 การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มให้ได้คุณภาพ
6 ข้อของการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มให้ได้คุณภาพ
1. ความสดของผลผลิต
2. ความสุกลูกปาล์ม จะต้องสุกอย่างสม่ำเสมอ
3. ความสมบูรณ์ลูกปาล์ม ควรเต็มทลายและมีขนาดสม่ำเสมอและเห็นได้ชัดว่าได้รับการดูแลอย่างดี
4. ไม่พบร่องรอยการเข้าทำลายของโรคหรือการเน่าเสียของทะลายปาล์มน้ำมัน
5. ไม่มีทลายที่สัตว์กิน
6. ทะลายปาล์มช้ำน้อยที่สุดและไม่ควรมีสิ่งเจือปนติดมากับผลผลิต

คลิปที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมัน
การคัดเลือกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีที่เหมาะสม https://www.youtube.com/watch?v=ibHwAyXEc-Q
ธาตุอาหารสำคัญที่ปาล์มน้ำมันต้องการ https://www.youtube.com/watch?v=z6x-m8fRkGU
การจัดการสวนปาล์มช่วงก่อนให้ผลผลิต https://www.youtube.com/watch?v=EDC75sclIgw
การจัดการสวนปาล์มช่วงเร่งและรักษาระดับผลผลิต https://www.youtube.com/watch?v=iFAiiM0wi5w
การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มให้ได้คุณภาพ https://www.youtube.com/watch?v=kJlkDiFV_nA

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
website ? http://www.arda.or.th
Facebook ?https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA ? https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

#ปาล์มน้ำมัน #รอบรู้เรื่องปาล์มน้ำมัน​ ​​ #การปลูกปาล์มน้ำมัน
#สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​ #arda​ #วิจัยและพัฒนา​ #สวก​.​​​​