วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

รอบรู้เรื่องปุ๋ย | สวก.

รอบรู้เรื่องปุ๋ย | สวก.
0:15 ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู
ปุ๋ยชีวภาพ PGPR-2 คือปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์สำหรับข้าว ประกอบด้วยเชื้อแบคทีเรียที่มีชีวิต 2 สกุลคือ
1.อะโซสไปริลลัม
2.บูเคอเดอร์เรีย
เชื้อดังกล่าวมีความสามารถในการตรึงไนโตรเจน ละลายธาตุอาหารพืช ผลิตฮอร์โมน ช่วยเพิ่มการเกิดรากพืช ช่วยเพิ่มการดูดน้ำ และธาตุอาหารให้กับพืชนั้นเอง
ก่อนใช้เราต้องทำการวิเคราะห์ดินในพื้นที่ที่เราจะปลูกพืชก่อน เพื่อให้รู้อัตราการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่นั้นๆ

0:45 ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย ด้วยนาโนเทคโนโลยี
ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยมีหลายชนิด แต่ชนิดที่เป็นที่นิยมจะประกอบไปด้วยธาตุอาหารพืชหรือปุ๋ยที่ละลายน้ำได้ดี ซึ่งจะถูกเคลือบด้วยสารโพลิเมอร์ชนิดที่ไม่ละลายน้ำ กลไกการปลดปล่อยของปุ๋ยการปลดปล่อย จะมีทั้งหมด 3 ระยะตามหลักการแพร่ คือ
– ระยะแรกน้ำจะผ่านชั้นสารเคลือบซึมเข้าสู่เม็ดปุ๋ย
– ระยะที่ 2 น้ำที่เข้าไปจะละลายอยู่ภายในสารเคลือบ และ
– ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นระยะสุดท้าย ปุ๋ยที่ละลายจะเกิดแรงดันภายใน ทำให้เกิดการปลดปล่อยโดยการแพร่

ปัจจัยที่มีผลต่อการปลดปล่อยจะมีด้วยกัน 2 ปัจจัยหลักคือ สภาวะแวดล้อมและเม็ดปุ๋ย ด้านสภาวะแวดล้อมจะประกอบด้วยความชื้น อุณหภูมิ และชนิดของจุลินทรีย์ในดิน ขณะที่เม็ดปุ๋ยขึ้นอยู่กับชนิดและความหนาของชั้นสารเคลือบ ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยโดยเทคโนโลยีของเรา ได้พัฒนาชั้นสารเคลือบชนิดนาโนคอมโพสิต ที่ผลิตจากวัสดุฐานธรรมชาติ ให้ได้ชั้นเคลือบที่มีความแข็งแรงขึ้น และสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อการปลดปล่อยธาตุอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2:30 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน ผสมขนไก่
หลายชุมชนทางภาคใต้ของประเทศไทย ได้หันมาปลูกปาลม์น้ำมันมากขึ้น โดยชาวบ้านมีการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ในปริมาณมาก เพื่อเร่งผลผลิต เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากอีกทั้ง เมื่อทะลายสดเข้าสู่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ทำให้มีวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการนี้ คือทะลายเปล่า รวมถึง ชุมชนใกล้เคียงมีอาชีพเลี้ยงไก่ มีขนไก่เหลือทิ้งจำนวนมาก

ดังนั้น จึงเกิดความคิดที่จะนำทะลายเปล่าปาลม์น้ำมัน ซึ่งมีแร่ธาตุสูงมารวมกับขนไก่ ที่มีโปรตีนสูง ผ่านกระบวนการบดให้มีขนาดเล็กลง และหมักด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ให้ผลลัพธ์เป็นองค์ประกอบของธาตุอาหารพืชที่ดี กลายเป็นปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ นับเป็นการนำวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คลิปที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ย
ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู
https://www.youtube.com/watch?v=2EERYk9mDRs
ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย ด้วยนาโนเทคโนโลยี
https://www.youtube.com/watch?v=T4OvnMHA59w
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน ผสมขนไก่
https://www.youtube.com/watch?v=aNoiZYpYBR0

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
website ? http://www.arda.or.th
Facebook ?https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA ? https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

#รอบรู้เรื่องปุ๋ย #ปุ๋ย​ ​#ปุ๋ยอินทรีย์
#สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​ #arda​ #วิจัยและพัฒนา​ #สวก​.​​​​