วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

รอบรู้เรื่องระบบน้ำหยด | สวก.

รอบรู้เรื่องระบบน้ำหยด | สวก.
0:15 จัดการน้ำ ระบบเทปน้ำหยด ชลประทานการจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
ระบบชลประทานน้ำหยดหรือระบบเทปน้ำหยดจึงเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีทางเลือกที่ดีเพราะประหยัดน้ำกว่าระบบอื่น ซึ่งชุดอุปกรณ์หลักประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำแบบเครื่องยนต์ดีเซลหรือไฟฟ้าขนาดสามแรงม้า ถังเก็บน้ำขนาดความจุ 200 ลิตร จำนวน 2 ใบ ตัวกรอง มิเตอร์วัดอัตราการไหล ขนาด 1 นิ้ว ท่อจ่ายน้ำPVC ขนาด 1 นิ้วและเทปน้ำหยด

ขั้นตอนการติดตั้งระบบเทปน้ำหยด
1.การประกอบถังเก็บน้ำ ทั้ง 2 ใบกับท่อจ่ายน้ำ PVC
2.ติดตั้งนั่งร้านสำหรับวางถังเก็บน้ำพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำด้านบนและจัดตำแหน่งที่สมดุล
3.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อดูดน้ำจากสระน้ำเข้าถังเก็บน้ำ
4.ติดตั้งท่อจ่ายน้ำเพื่อจ่ายน้ำจากถังเก็บน้ำไปยังเทปน้ำหยดและตรงทางออกของถังเก็บน้ำตั้งวาล์วน้ำเพื่อใช้เปิดและปิดน้ำ
5.ติดตั้งตัวกรองเพื่อกรองสิ่งสกปรก
6.ติดตั้งมิเตอร์วัดอัตราการไหล
7.ติดตั้งเทปน้ำหยดเข้ากับวาล์วเทปน้ำหยด จุดเด่นของเทคโนโลยีแบบเทปน้ำหยด คือ ปล่อยน้ำออกมาครั้งละน้อยๆ ทำให้ใช้เวลาในการให้น้ำนาน สามารถกำหนดจุดปล่อยน้ำสู่รากพืชได้ และช่วยให้พืชเจริญเติบโตดีและมีผลผลิตมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการให้น้ำแบบร่องคูเล็ก

1:48 ชลประทานน้ำหยด แบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยฝ่ายวิจัยจะศึกษาว่าพืชแต่ละชนิดต้องการน้ำปริมาณเท่าใด และดินที่ใช้ปลูกซึมน้ำได้เร็วแค่ไหน จากนั้นให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องระบบชลประทานน้ำหยด เป็นระบบการให้น้ำแบบค่อยๆไหลลงไป รากพืชก็จะมีเวลาดูดซับน้ำได้ทัน การสูญเสียน้ำจึงน้อยมาก หรือแทบไม่มีเลย แต่กลับให้ผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างสูง

โดยทดสอบกับการปลูกพืชเศรษฐกิจของชุมชน คือพริกจินดาและชุมชนสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เทคนิคการให้น้ำนี้ เกษตรกรจะมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเพิ่มขึ้นเพียง ประมาณ 4,000-7,000 บาทต่อไร่ ขณะที่ให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงขึ้นถึง 2-3 เท่า อายุการใช้งานของระบบประมาณ 3-5 ปี

2:57 ระบบชลประทาน อบรมเทคโนโลยีชลประทานเทปน้ำหยดพัฒนาวิจัยเกษตร
การให้น้ำพืชในแบบเดิมที่ให้น้ำแบบทั้งแปลง จะทำให้เราสิ้นเปลืองน้ำโดยไม่จำเป็น เพราะรากของพืชจะสามารถกระจายไปกินหรือดูดซึมน้ำในบริเวณที่ไม่กว้างมากนัก จึงทำให้น้ำแบบทั้งแปลงเป็นการสิ้นเปลืองน้ำโดยเปล่าประโยชน์

ติดตามคลิปที่เกี่ยวกับระบบน้ำหยด
จัดการน้ำ ระบบเทปน้ำหยด ชลประทานการจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
https://www.youtube.com/watch?v=J_mZzI32HiY
ชลประทานน้ำหยด แบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ
https://www.youtube.com/watch?v=Y2CsF78vkdk
ระบบชลประทาน อบรมเทคโนโลยีชลประทานเทปน้ำหยดพัฒนาวิจัยเกษตร
https://www.youtube.com/watch?v=Mp4zDZaMEao

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
website ? http://www.arda.or.th
Facebook ?https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA ? https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

#ระบบน้ำหยด #​ ​​ #
#สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​ #arda​ #วิจัยและพัฒนา​ #สวก​.​​​​