วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

รอบรู้เรื่องโคนม | สวก.

รอบรู้เรื่องโคนม | สวก.

5H เทคโนโลยีบริหารจัดการฟาร์มโคนมสมัยใหม่
การผลิตโคนมและน้ำนมให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมีต้นทุนการผลิตน้านมดิบที่ต่ำ ถือเป็นมิติใหม่ที่นับเป็นโจทย์ที่ท้าทาย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์ม แต่ลดต้นทุนค่าอาหาร ภายใต้กรอบแนวความคิด 5 H ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มาบริหาร จัดการฟาร์ม คำนวณสูตรอาหารราคาต่ำสุด และประเมินพันธุ์โคนม
คณะวิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์วัตถุดิบอาหารสัตว์ไทย 200 ชนิด แล้วสร้างคลังข้อมูลด้านอาหาร คำนวณสูตรอาหารราคาต่ำสุด ทำให้ทราบสัดส่วนวัตถุดิบ ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้จริง นอกจากนี้ยังศึกษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ ที่เหมาะสมกับการหมักหญ้าสด รูปแบบการหมักอาหารสูตรรวมอีกด้วย

1:05 อาหารสัตว์ ความต้องการพลังงานของโครีดนม
การศึกษาค่าความสมดุลย์ของโครีดนม เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตของโคนมไทย งานวิจัยความต้องการพลังงานของโครีดนมเพื่อแก้ปัญหาโคนมไทย ด้านอาหารสัตว์ซึ่งมีสัดส่วนต้นทุนในการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เราจะต้องดูจากค่าผลวิเคราะห์คุณค่าโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิด กับค่าความต้องการโภชนะของสัตว์ เพื่อให้ได้สูตรอาหารของโคนมที่ถูกต้องแม่นยำ

2:00 โปรตีนพลังงานโคนมทดแทน
การวิจัยครั้งนี้มีการศึกษาถึงความต้องการโปรตีนและพลังงานในการเจริญเติบโตของโคในแต่ละระยะ ตั้งแต่โคเล็กจนถึงโคสาว ว่ามีความต้องการโภชนะเท่าไหร่ การคำนวณสูตรอาหารโคนม เพื่อให้ได้คุณภาพทางโภชนะเป็นไปตามความต้องการของโคนมแต่ละระยะนั้น จำเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานที่ต้องการเบื้องต้น 2 ส่วน คือ ค่าความต้องการโภชนะของสัตว์ คุณค่าทางโภชนะตลอดจนการย่อยของวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิด ซึ่งข้อมูลที่ได้ทั้งสองส่วนจะทำให้การประกอบสูตรอาหารโคนมได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ สอดคล้องกับความต้องการของโคนมแต่ละระยะ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมของประเทศไทย

2:40 การรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนมจากเชื้อสแตปฟิโลคอคคัส
เต้านมอักเสบหมายถึงการอักเสบของส่วนต่างๆของเต้านม มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียเป็นส่วนมาก ลักษณะของน้ำนมอาจพบได้ตั้งแต่น้ำนมเป็นสีเหลืองเข้ม ข้น จนถึงเป็นน้ำใส มีหนองปนเลือด ทำให้เกษตรกรไม่สามารถใช้น้ำนมได้ และโคนมอาจเกิดอาการป่วยได้อีกด้วย
ตัวโมเลกุลชนิดนี้มี target โปรตีนที่ชื่อว่า sigma b ซึ่งจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ต่างไปจากยาปฏิชีวนะอื่นๆ ยาปฏิชีวนะอื่นๆที่ใช้ในการรักษา staphylococcus aureus ก็อาจจะมีเป้าหมายในการกำจัดเชื้อที่แตกต่างกัน ซึ่งตัว SigB เองมีบทบาทในการที่ช่วยให้เชื้อสามารถต่อต้านในสิ่งแวดล้อมได้ ยกตัวอย่างเช่น SigB มีประสิทธิภาพมีความสามารถในการทำให้ตัวแบคทีเรียต่อต้าน ไอโอดีนสเตรทได้ ซึ่งอาจจะพบได้ในขั้นตอนการทำความสะอาดเต้านม เป็นต้น หรือว่า SigB เป็นตัวที่ช่วยในการสร้างไบโอฟีด และถ้าไม่มี SigB หรือว่าถูกจำกัดด้วยยานี้แล้วก็เชื่อว่าเชื้ออาจจะทนทานต่อสิ่งแวดล้อมได้น้อยลง หรือว่ามีความสามารถในการที่จะสร้างไบโอฟีดได้น้อยลง เพราะฉะนั้นการเข้าถึงของยา ทั้งยาที่เราสกรีนมาและยาที่ใช้อยู่ในการรักษา ก็อาจจะง่ายขึ้นทำให้การกำจัดเชื้อเป็นไปได้ง่ายขึ้น
การสกัดจากธรรมชาติมาสังเคราะห์เป็นยารักษาโรคย่อมเกิดเป็นผลดีกับตัวโคนมอย่างแน่นอน และที่สำคัญเกษตรกรยังรู้สึกมีความสุขที่ไม่ต้องคอยกังวลว่าจะมีผลข้างเคียงจากการใช้ยาอีกด้วย

คลิปที่เกี่ยวข้องกับโคนม
5H เทคโนโลยีบริหารจัดการฟาร์มโคนมสมัยใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=Hm5Q0sKsV6w
อาหารสัตว์ ความต้องการพลังงานของโครีดนม https://www.youtube.com/watch?v=2IPoCm-khTU
โปรตีนพลังงานโคนมทดแทน https://www.youtube.com/watch?v=8zT8-Z2kaKY
การรักษาโรคเต้านมอักเสบในโคนมจากเชื้อสแตปฟิโลคอคคัส https://www.youtube.com/watch?v=Dt8s1tXHddI

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
website ? http://www.arda.or.th
Facebook ?https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA ? https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

#โคนม #รอบรู้เรื่องโคนม​ ​​ #เลี้ยงโคนม
#สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​ #arda​ #วิจัยและพัฒนา​ #สวก​.​​​​