วันจันทร์, 8 พฤศจิกายน 2564

สาหร่ายสไปรูลิน่า ฟาร์มสาหร่ายอัจฉริยะ RESEARCH UPDATE

20 เม.ย. 2020
259
สาหร่ายสไปรูลิน่า รายการ RESEARCHUPDATE อันดามัน สัจจาพันธ์ นักประชาสัมพันธ์
ติดตามรับข้อมูลฟรีได้ที่ 👍https://www.youtube.com/user/dumpba/featured?sub_confirmation=1
โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลเพื่อเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยระบบฟาร์มอัจฉริยะ ระบบฟาร์มเลี้ยงสาหร่ายอัจฉริยะเป็นโครงการที่ สวก. ได้ให้ทุนสนับสนุนกับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รศ.ดร. สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับการพัฒนาและออกแบบระบบทางวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมการผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

คุณสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โครงการนี้ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะนำเอาการ์ดคาร์บอนไดออกไซด์มาจับและมาควบคุมใหม่ เพื่อที่จะเพิ่มเข้าไปในการเลี้ยงสาหร่าย เป็นการเพิ่มปริมาณการเติบโตผลผลิตของสาหร่าย โดยมีโอกาสทำงานวิจัยโดยใช้ทุนของ สวก. ร่วมกับมิตรผล สุดท้ายจึงทำให้ได้ตัวนวัตกรรมตัวนี้ออกมา โดยจะประกอบด้วยตัวจับคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวที่ 2 คือ สมาร์ทฟาร์มที่ถือว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะ การใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มแบบเดิมร่วมกับนวัตกรรมตัวใหม่เพาะเลี้ยงสาหร่าย อันที่ 3 เป็นผลกระทบในเชิงอ้อมเป็นการลดคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตเอทานอลของบริษัทนี้ด้วย

รศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การทำวิจัยครั้งนี้เป็นความร่วมมือของ 3 ส่วนงาน คือ ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สวก. ผู้สนับสนุนทุนการวิจัยหลัก และรวมทุนเชิงพาณิชย์ของบริษัทมิตรผล ในการทำโครงการนี้โดยวัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ คือ 1.การพัฒนาเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์นั้นเกิดจากอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลมีค่าเฉลี่ยกว่าวันละเกือบ 200 ตัน จะเกิดประโยชน์มากถ้าเราจะนำมาใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่า และยังช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย 2.การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีดักจับระบบสมาร์ทฟาร์มมีความคุ้มทุนหรือไม่ 3.เพื่อศึกษาการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในปริมาณเท่าไหร่
นับเป็นการยกระดับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมฟาร์มสาหร่ายสไปรูลิน่าให้มีมาตรฐานระดับสากล

website 🌎 http://www.arda.or.th
Facebook 🔵https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA 🅱 https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

#สาหร่ายสไปรูลิน่า #เกษตรอัจฉริยะ #ฟาร์มสาหร่าย #สาหร่าย #การเกษตร