วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563

อาหารวุ้นเบียร์และสภาวะเหมาะสมต่อการเจริญของเห็ดหูหนู | สวก.

การศึกษาผลของอาหารวุ้นเบียร์และสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเห็นหูหนูและการใช้ปอเทืองเป็นวัสดุปลูกทดแทนขี้เลื่อยในการเพาะเห็ดหูหนู
website 🌎 http://www.arda.or.th
Facebook 🔵https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA 🅱 https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

งานวิจัยเรื่องการศึกษาผลของอาหารวุ้นเบียร์และสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดหูหนูและการใช้ปอเทืองเป็นวัสดุปลูกทดแทนขี้เลื่อยในการเพาะเห็ดหูหนู โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน หรือสวก.

ปัจจุบันนี้เห็ดเป็นที่นิยมนำมาใช้ประกอบอาหาร เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ไขมันต่ำ รสชาติอร่อย ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี อีกทั้งยังมีสรรพคุณเป็นยา จึงส่งผลให้มีความต้องการบริโภคเห็ดมากขึ้นทุกปี ดังนั้นการเพาะเห็ดจึงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจมีอาชีพหนึ่ง เห็ดหูหนูมีลักษณะเป็นแผ่นเหมือนกับหูหนูแผ่นคล้ายวุ้นใส เนื้ออ่อน นิ่มและเหนียว สีออกน้ำตาล สรรพคุณของเห็ดหูหนูช่วยลดอาการความดันโลหิตสูง ลดไขมันอุดตันในเส้นเลือด ป้องกันโรคมะเร็ง เนื่องจากมีสารเบต้ากลูแคน ปัจจุบันนี้มีราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 55-60 บาท

ในการเลี้ยงเส้นใยเห็ด อาหารวุ้นที่นิยมนำมาเลี้ยงคือ potato dextrose agar (PDA) ซึ่งมีขายทั้งแบบสำเร็จรูปและเตรียมใช้เอง โดยปกติอาหาร PDA ประกอบด้วย มันฝรั่ง น้ำตาลเด็กซ์โทส และวุ้น โดยไม่ค่อยนิยมใช้อาหารสำเร็จรูป เนื่องจากมีราคาแพง ส่วนอาหารที่เตรียมได้หัวมันฝรั่งนั้นมีราคาถูกแต่มีขั้นตอนในการเตรียมที่ยุ่งยาก

โดยทั่วไปที่วัสดุนิยมนำมาเพาะเห็ดคือขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน แต่ขี้เลื่อยไม้ยางพารามีราคาเพิ่มสูงมากขึ้นทุกปี ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งศึกษาหาวัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้ทดแทนหัวมันฝรั่งในการใช้เตรียมอาหาร PDA และยังสนใจศึกษาหาวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดทดแทนขี้เลื่อย เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการอาหาร ประกอบไปด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน แร่ธาตุ และไขมัน ซึ่งสารอาหารเหล่านี้มีความจำเป็น สำหรับการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ด ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงนำเบียร์มาใช้เป็นวัตถุดิบในการเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนู ทดแทนการใช้หัวมันฝรั่ง และเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการเตรียมอาหารวุ้นหัวมันฝรั่ง กับอาหารวุ้นเบียร์ พบว่าในการเตรียมอาหารวุ้นเบียร์มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก สะดวกและใช้ระยะเวลาสั้นกว่าการเตรียมอาหารวุ้นด้วยหัวมันฝรั่ง

ผลการวิจัยพบว่าเส้นใยเห็ดหูหนูสามารถเจริญเติบโตได้บนอาหารวุ้นเบียร์ อีกทั้งความหนาแน่นของเส้นใยก็อยู่ในระดับหนามาก พอกับการเลี้ยงเส้นใยบนอาหารหัวมันฝรั่ง ปอเทืองเป็นไม้เนื้ออ่อน จัดอยู่ในพืชตระกูลถั่ว นิยมปลูกมากสำหรับเป็นปุ๋ยพืชสด ใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์ รวมถึงปลูกไว้เพื่อความสวยงามและใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

จากการศึกษาพบว่าคุณค่าทางโภชนาการของต้นปอเทือง ประกอบไปด้วย โปรตีน ไขมันคาร์โบไฮเดรต และแร่ธาตุ นอกจากนี้ต้นปอเทืองยังมีสรรพคุณเป็นยา โดยลำต้นใช้ต้มอาบ แก้อาการคันตามผิวหนัง รากช่วยขับพยาธิ ขับลม ขับปัสสาวะ ดอกช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยขับเสมหะ รักษาโรคลำไส้อักเสบ

การวิจัยครั้งนี้ได้นำปอเทืองมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดหูหนู ทดแทนขี้เลื่อย ต้นปอเทืองสามารถเพาะเห็ดหูหนูได้ จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่งานวิจัยชิ้นนี้ได้นำมาใช้คือ การใช้เบียร์เป็นวัตถุดิบในการเตรียมอาหารเลี้ยงเส้นใยเห็ดหูหนู เพราะเบียร์หาซื้อง่ายและมีขั้นตอนในการเตรียมอาหารที่สะดวก ระยะเวลาสั้น ส่วนต้นปอเทืองก็นำมาใช้เป็นวัสดุเพาะ เนื่องจากมีสารอาหารสูง

เมื่อผลิตภัณฑ์เพาะเห็ดจากต้นปอเทืองเป็นที่ยอมรับ ก็สามารถใช้เป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจเพราะเห็ด เพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตเห็ด และสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพต่อไป

เป้าหมายที่จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้แก่เกษตรกรผู้เพาะเห็ด ประชาชนทั่วไป นักวิจัย นักวิชาการด้านการเกษตร

#เห็ดหูหนู
#วุ้นเบียร์
#ปอเทือง
#วิจัย
#สวก.