วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

อาหารสัตว์ ความต้องการพลังงานของโครีดนม (ardathai)

20 เม.ย. 2020
283
อาหารสัตว์ ความต้องการพลังงานของโครีดโคนม รายการเกษตรก้าวไกลกับ สวก.
ติดตามรับข้อมูลฟรีได้ที่ ?https://www.youtube.com/user/dumpba/featured?sub_confirmation=1
ดำเนินรายการโดยคุณปาลิดา หงษ์กระจ่าง วันนี้อยู่กับ รศ.ดร.กฤคพล สมมาตย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัยความต้องการพลังงานของโครีดนม วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อต้องการศึกษาค่าความสมดุลย์ของโครีดนม เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตของโคนมไทย งานวิจัยความต้องการพลังงานของโครีดนมเพื่อแก้ปัญหาโคนมไทย ด้านอาหารสัตว์ซึ่งมีสัดส่วนต้นทุนในการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เราจะต้องดูจากค่าผลวิเคราะห์คุณค่าโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิด กับค่าความต้องการโภชนะของสัตว์ เพื่อให้ได้สูตรอาหารของโคนมที่ถูกต้องแม่นยำ

แนวความคิดของโครงการวิจัย เพื่อต้องการยกระดับผลผลิต เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น เราต้องใช้ความรู้ต่าง ๆ เข้ามาช่วย ในส่วนของวัตถุดิบต่าง ๆ ในบ้านเรามีมันสัปปะหลัง ลำข้าว แต่เรายังไม่เคยศึกษาว่าวัตถุดิบเหล่านี้มีค่าพลังงานเท่าไหร่ เราจึงได้จัดทำโครงการวิจัยตรงนี้ขึ้น
ในส่วนของกระบวนการวิจัย เราได้แยกคนนมออกเป็นช่วง เพื่อที่เราจะได้ค่าความต้องการพลังงานของโคในแต่ละช่วง สำหรับโครีดนมก็จะมีอยู่ 3 ช่วง คือ ระยะต้น ระยะกลาง และระยะปลาย สุดท้ายจะเป็นโคพักรีด เราได้ลองนำเอาวัตถุดิบไปทดลองให้โคกิน ดูปริมาณมากน้อยของการกิน ถ้าวัตถุดิบชนิดไหนที่โคกินมากแสดงว่าประโยชน์ในการใช้วัตถุดิบนั้นมีมาก และเราจะเก็บมูลสัตว์ที่ถูกขับถ่ายออกมา ปัสวะ แก๊ส ที่เขาปล่อยออกมา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ในการเก็บค่าในความต้องการพลังงานของโคในแต่ละช่วง

ผลการวิจัย ในข้อมูลเบื้องต้นเราสามารถนำมาใช้ในการสร้างสูตรอาหารให้กับเกษตรกรได้นำไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างสูตรอาหารเพื่อที่จะยกระดับผลผลิต โดยการนำเอาวัตถุดิบที่เขามีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุด
รู้ไหมว่า การศึกษาเรื่องค่าความสมดุลพลังงานของโครีดนม สามารถเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตโคนมไทยได้ จะเป็นอย่างไร มาติดตามกันครับ

#อาหารสัตว์ #เพิ่มผลผลิต #โคนม #การเพิ่มผลผลิต #การเพิ่มผลผลิตหมายถึง
website ? http://www.arda.or.th
Facebook ?https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA ? https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017
#เกษตรใครๆก็เก็ตได้กับสวก.
#เกษตรก้าวไกลกับสวก.
#ARDA