วันจันทร์, 8 พฤศจิกายน 2564

อาหารเสริม ประโยชน์จากเลือดหมู เป็นอาหารเสริมได้จริงหรือ

20 เม.ย. 2020
217
อาหารเสริม เลือดหมูมีประโยชน์…แต่ทำอย่างไร? จึงจะเพิ่มมูลค่าได้ ติดตามรับข้อมูลฟรีได้ที่ 👍https://www.youtube.com/user/dumpba/featured?sub_confirmation=1
รายการ เกษตรก้าวไกล กับ สวก. คุณปาลิดา หงษ์กระจ่าง ผู้ดำเนินรายการ วันนี้อยู่กับ ดร.อารีย์ อินทร์นวล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กับการวิจัยการใช้ประโยชน์จากเลือดสุกรในการเป็นอาหารเสริมสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีปริมาณธาตุเหล็กและมีโปรตีนสูง โดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี้ เป็นการนำเอาเลือดสุกรมาใช้ประโยชน์ ด้วยวิทยาเขตของเราตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม โดยที่ทราบกันดีว่าจังหวัดนครปฐมนั้นมีการเลี้ยงสุกรจำนวนมาก ในกระบวนการผลิตเนื้อสุกรก็จะมีการนำเอาเลือดสุกรมาใช้ประโยชน์บ้าง แต่ปริมาณที่นำมาใช้นั้นเป็นเพียงเล็กน้อย เช่น การนำเอามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร คือ การนำเอามาผลิตเป็นเลือดก้อน ในเลือดสุกรจะมีโปรตีนหลัก คือ โปรตีนเฮโมโกลบิน ซึ่งจะมีปริมาณธาตุเหล็กอยู่สูง คุณภาพของโปรตีนเฮโมโกลบินในเลือดสุกรเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพมาก เพราะจะมีปริมาณกรดอะมิโนไลซีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนจำเป็นที่สูง

รูปแบบในการทำงานวิจัย เลือดสุกรหรือเลือดหมูที่ทิ้งไปจากกระบวนการผลิตเนื้อสุกรนั้น จะส่งผลกระทบหลายอย่างตามมา เช่น ปัจจัยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทำให้บริเวณโรงฆ่าสัตว์จะมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ จากมีการทิ้งของเสียพวกนี้จำนวนมาก ถ้าเราสามารถนำเลือดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นการสร้างมูลราคาเพิ่มให้กับเลือดสุกร หลังจากที่เราได้เก็บเลือดสุกรมาแล้ว ก็จะเอามาผ่านกระบวนการเก็บรักษาเลือด โดยการนำเอาไปทำแห้งด้วยหลักการของการสเปรย์ดราย จากนั้นก็จะนำมาสกัดเป็นโปรตีนโกลบิน
ด้วยข้อจำกัดของโปรตีนเฮโมโกลบินถ้าเรานำมาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารโดยตรงก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของสี จะมีสีที่เป็นสีแดงเข้ม และเรื่องของกลิ่น เนื่องจากธาตุเหล็กที่มีในเฮโมโกลบิน ซึ่งเหล็กตรงนี้จะไปกระตุ้นปฏิกิริยาออกซิเดชันต่าง ๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารอาจจะเกิดกลิ่นหืนหรือกินไม่พึงประสงค์ได้ ดังนั้นหลังจากที่เรานำเอาเฮโมโกลบินมาสกัดโดยสารละลาย และผ่านกระบวนการผลิตจะได้สารละลายโกบินที่มีลักษณะเป็นสารละลายสีเหลืองออกน้ำตาล ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารได้ ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้มากเลยทีเดียว


สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
#อาหารเสริม #เลือดหมู #เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร #อาหารเสริมคือ #อาหารเสริมบํารุงเลือด
#เกษตรพอเพียง
#เกษตรพารวย
#เกษตรใครๆก็เก็ตได้กับสวก.
#เกษตรก้าวไกลกับสวก.
#ARDA
#ทุนวิจัยเกษตร
website 🌎 http://www.arda.or.th
Facebook 🔵https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA 🅱 https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017