วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

เก๊กฮวย พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ | สวก.

เก๊กฮวย พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ | สวก.

หลายคนอาจคิดว่าพื้นที่สูงทางภาคเหนือของไทยปลูกอะไรก็งาม จริงๆ แล้วใช่ว่าจะปลูกพืชได้ผลดีเสมอไป เพราะการส่งเสริมเกษตรในพื้นที่สูงนั้นก็มีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ จังหวัดเชียงรายที่มีสภาพดินเป็นกรด และน้ำที่มีความกระด้างสูง จึงพบปัญหาเรื่องการเพาะปลูกพืชผักชนิดอื่นๆ แต่คณะวิจัยได้มีการสำรวจพื้นที่และหาพืชที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในพื้นที่เหล่านี้ได้

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงได้เห็นปัญหาในการเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากสภาพดินและน้ำที่ไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักทั่วไป จึงได้มีแนวคิดในการหาแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ในพื้นที่เพื่อเป็นทางเลือก นั่นก็คือ เก๊กฮวย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งนอกจากเกษตรกรจะสามารถปลูกเก๊กฮวยและจำหน่ายให้กับโครงการหลวงแล้ว ปัจจุบันสะโงะยังเป็นสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าโครงการนี้สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่ ให้กับชุมชนและชาวเขา


#เก๊กฮวย​ #โครงการหลวง​​ #พืชเศรษฐกิจ
#สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​​​​​​ #arda​​​​​​ #วิจัยและพัฒนา​​​​​​ #สวก​​​​​​.​​​​

website 🌎 http://www.arda.or.th
Facebook 🔵https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA 🅱 https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017