วันอังคาร, 15 กุมภาพันธ์ 2565

เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์  COD Flash express

หากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชี COD ของ Flash express  สามารถส่งอีเมล์คำร้องของเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาได้ที่อีเมล์ของ flash express product_sales@flashexpress.com โดยใช้ระยะเวลา 1-2 วัน ทำการ

มีรายละเอียดดังนี้

ข้าพเจ้า XXXXX มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์

บัญชี CWXXXX
หมายเลขโทรศัพท์เดิม 09XXXXXXXX
หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ 06XXXXXXX
สาเหตุที่ต้องการแก้ไข XXXXXXX
เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์  COD Flash express

เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์  COD Flash express