วันศุกร์, 25 ธันวาคม 2563

3in1 ดีเอ็นเอเซนเซอร์เพื่อการตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร | สวก.

โครงการ 3in1 ดีเอ็นเอเซนเซอร์เพื่อการตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร | สวก.
website 🌎 http://www.arda.or.th
Facebook 🔵https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA 🅱 https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

โครงการ 3 in 1 ดีเอ็นเอเซนเซอร์เพื่อการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลา ลิสทีเรีย และแคมไพโลแบคเตอร์ในผลิตภัณฑ์อาหาร

สำหรับผลสำเร็จของชุดทดสอบนี้ ได้ผลิตชุดทดสอบต้นแบบเพื่อตรวจหาเชื้อที่ก่อโรคดังกล่าวนะคะในอาหารโดยมีจุดเด่นก็คือสามารถตรวจหาเชื้อครั้งนะคะ salmonella และการรวมเวกเตอร์ในเวลาเดียวกัน

ต้นแบบของชุดทดสอบนี้ได้ผ่านการทดสอบค่าความถูกต้อง เช่น ค่าความไว และความจำเพาะเบื้องต้น ะสำหรับชุดทดสอบนี้ถูกพัฒนาเพื่อลดเวลาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ทำให้ทราบผลได้ทันทีระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบเนี่ยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที และเป็นการลดการใช้เครื่องมือที่มีราคาสูง สามารถตรวจหาเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคทั้งมีชีวิต และไม่มีชีวิตได้ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งวิธีการนี้เหมาะสมสำหรับการใช้ในห้องปฏิบัติการ และในภาคสนาม สามารถตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการเฝ้าระวังการปนเปื้อนแบคทีเรียที่ก่อโรคในอาหาร ในกระบวนการผลิตอาหาร และสามารถนำไปพัฒนา
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยให้มีราคาที่สามารถแข่งขันกับตลาดกับวิธีวินิจฉัยใช้อื่นๆ ต่อไป

#ดีเอ็นเอเซนเซอร์
#อาหาร
#สารปนเปื้อน
#วิจัย
#สวก.