วันศุกร์, 25 ธันวาคม 2563

ความรู้ทั่วไป

การออกแบบและพัฒนาเครื่องคว้านเมล็ดเงาะ | สวก.
การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์เพื่อตรวจวิเคราะห์ | สวก.
เทคโนโลยีฐานการตรวจวัดเชื้อก่อโรคหลากชนิดในอาหารโดยเทคนิคการพิมพ์หยดของเหลว | สวก.
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันในทะลายปาล์มน้ำมัน | สวก.
การพัฒนาชุดตรวจด้วยดีเอ็นเอเซ็นเซอร์สำหรับโรคพีอาร์อาร์เอสและโรคเซอร์โคไวรัสในสุกร | สวก.
การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของแถบทดสอบสำหรับตรวจหาอะฟลา ทอกซินเอ็ม 1 ในผลิตภัณฑ์น้ำนม | สวก.
การวิจัยและพัฒนา การผลิตน้ำมันปาล์มแดงผสมเพื่อสุขภาพ | สวก.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “น้ำส้มจากผง” | สวก.
การพัฒนาการผลิตน้ำมันอะโวคาโด สำหรับเครื่องสำอางในไทย | สวก.
ฟาร์มโคนมต้นแบบ ในการใช้พลังงานทางเลือกต้นทุนต่ำ | สวก.