วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ปลูกเก๊กฮวย รวยกว่าที่คิด | ARDA Talk | สวก.

ปลูกเก๊กฮวย รวยกว่าที่คิด เปลี่ยนชีวิตเกษตรกร ดอกไม้สีเหลืองดอกน้อยๆ เปลี่ยนชีวิตเกษตรกรได้

ผู้เสวนา
1. ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

2. ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. นายบุญธรรม บุญเลา
ที่ปรึกษาและคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

5:00 ทำไม สวก. จึงให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการปลูกเก๊กฮวย
สวก. เป็นหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย งานที่ให้ทุนวิจัยเป็นโจทย์ที่มีปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขหรืออาจจะเป็นประเด็นในส่วนของการผลิตในภาคการเกษตรที่มีการวิจัยและพัฒนาแล้ว แต่เทคโนโลยียังไม่สมบูรณ์แบบจึงต้องมีการพัฒนาต่อเพื่อให้เทคโนโลยีทั้งหมดตลอดสายการผลิตมีความชัดเจนและใช้ประโยชน์ได้จริง รวมไปถึงในภาพรวมที่จะส่งผลกระทบไปถึงภาคการเกษตรอย่างเช่นภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่จึงจำเป็นต้องหาเทคโนโลยีเพื่อปรับตัวหรืออาจจะมีระบบของการเตือนภัยให้กับเกษตรกร หรือที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพื่อลดความเสียหายของภาคการเกษตรได้ สิ่งเหล่านี้ประเด็นวิจัยที่ สวก. ตั้งมาเป็นโจทย์เพื่อที่จะให้สนับสนุนงานวิจัย
รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกรวมไปถึงองค์กรอื่นๆที่ต้องการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆของภาคการเกษตรสามารถเข้ามาร่วมทำการวิจัยได้เพื่อที่จะให้งานวิจัยสามารถตอบโจทย์ของการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน
โดยเทคโนโลยีบางอย่างของงานวิจัยอาจจะสูงเกินกว่าที่เกษตรกรจะลงนำไปปรับใช้หรืออาจจะเป็นการปรับเทคโนโลยีให้ง่ายเพื่อให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาได้เอง

14:30 การทำงานร่วมกันในครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง
โครงการหลวงสะโงะอยู่ในพื้นที่ต่ำไม่สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้หลากหลายจึงมีแนวคิดที่จะหาพืชทดแทนมาปลูก โดยการทำเก๊กฮวยดอกสีขาวอบแห้ง ในปี 2552 ได้รับมอบพันธุ์เก๊กฮวยดอกสีเหลืองจากประเทศจีน ทางโครงการหลวงจึงนำมาขยายพันธุ์และแจกจ่ายให้กับเกษตรกรได้ปลูกแต่เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของความชื้น จึงทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากเตาอบเดิมที่ใช้เป็นเตาอบในรูปแบบเดิมซึ่งจะยุ่งยากและไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและกระบวนการไม่ต่อเนื่องผลผลิตที่ออกมาไม่มีคุณภาพ จึงได้ทำข้อเสนองานวิจัยเครื่องอบแห้งดอกเก๊กฮวยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับดอกเก๊กฮวยให้ดีขึ้น
23:00 เหตุใดจึงต้องพัฒนาเครื่องเตาอบแห้งดอกเก๊กฮวยอย่างต่อเนื่อง
ในระยะแรกมีการปรับปรุงเตาอบจากเตาอบเดิมเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วยขนาดพื้นที่ 37 ตารางเมตร สามารถอบแห้งได้เพียง 2-3 ตันสดต่อปี โดยในระยะที่ 1 สามารถเพิ่มความสามารถในการอบแห้งเป็น 25-30 ตันสดต่อปี ในส่วนของโครงการวิจัยระยะที่ 2 ปี 2562 ดำเนินการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสมุนไพรอบแห้งได้มากกว่า 70 ตันสดต่อปี

34:30 ทำไมดอกเก๊กฮวยโครงการหลวงสะโงะจึงมีกลิ่นหอมกว่า
เป็นการค้นพบโดยบังเอิญเนื่องจากดอกสดที่รับมาเกินโควต้าของตู้อบ จึงผึ่งไว้ข้างนอกก่อนที่จะนำไปลวกแล้วนำไปอบแห้งจะทำให้มีกลิ่นหอมมากกว่าที่รับมาสดแล้วนำเข้าเตาอบเลย

37:00 ได้เครื่องอบที่มีประสิทธิภาพ ไม่พบเจอเชื้อราและแบคทีเรียต่างๆที่จะทำให้ส่งผลเสียต่อดอก เก๊กฮวยและยังได้ดอกเก๊กฮวยที่มีกลิ่นหอมมากกว่าการออกแบบเดิม และเพื่อเป็นการใช้เตาอบให้มีประสิทธิภาพทั้งปีผู้จัดการโครงการหลวงและผู้วิจัยท่านอื่นๆจึงได้มีแนวคิดที่จะส่งเสริมการทำชา 7 สี ซึ่งได้แก่ เก๊กฮวย คาโมมายล์ ดอกดาวเรือง ดอกคำฝอย ดอกกุหลาบ และลาเวนเดอร์

46:00 สวก. สนับสนุนงานวิจัยในเรื่องของการส่งเสริมเพื่อใช้เครื่องอบตลอดทั้งปีอย่างไรบ้าง
สวก. สนับสนุนงานวิจัยเรื่องนี้ ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโครงการหลวงดอยสะโงะซึ่งท่านมีความตั้งใจอยู่แล้วที่พยายามทำมูลค่าเพิ่มให้มากที่สุดและมีเครื่องอบแห้งพร้อมที่จะรองรับในเรื่องของการแปรรูปหากสิ่งที่ขาดเหลืออะไรทาง สวก. พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ เนื่องจากสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของเกษตรกรให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

#เก๊กฮวย #เตาอบแห้งดอกเก๊กฮวย​ ​​#เครื่องอบ
#สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​ #arda​ #วิจัยและพัฒนา​ #สวก​.​​​​

website ? http://www.arda.or.th
Facebook ?https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA ? https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017