วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

รอบรู้เรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | สวก.

รอบรู้เรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | สวก.
0:15 รู้ทันศัตรูพืชเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตอนโรคราน้ำค้าง
โรคราน้ำค้างก็เป็นอีกโรคหนึ่ง ที่มีปัญหาต่อเกษตรกร โดยมีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา เพอโรโนสเทอโรส สปอราซอไจ เข้าทำลายข้าวโพดตั้งแต่ตอนที่เป็นต้นกล้า ไปจนถึงออกดอก

0:35 รู้ทันศัตรูพืชเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตอนหนอนกระทู้ข้าวโพด
หนอนกระทู้ข้าวโพดจะระบาดทำลายข้าวโพดได้ตั้งแต่ข้าวโพดอายุ 20 วันจนข้าวโพดออกฝัก โดยจะกัดกินยอดและใบข้าวโพดจนแหว่งหรือกัดกินทั้งแผ่นใบ เหลือแต่ก้านใบ และจะหลบซ่อนอยู่ที่ยอดหรือโคนกาบใบข้าวโพด

1:04 รู้ทันศัตรูพืชเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตอนโรคต้นเน่า
โรคต้นเน่าเกิดจากเชื้อราที่มีชื่อว่า ฟิวซาเรี่ยม โมนิลิฟอม พบการระบาดได้ทั่วไป ในทุกพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวโพด มักเกิดการระบาดในช่วงที่ข้าวโพดออกดอก และมีอาการรุนแรงมากขึ้นเมื่อข้าวโพดติดฝัก โดยอาการจะพบที่บริเวณราก และลำต้นส่วนล่าง ทำให้พืชตายก่อนที่จะแก่ ฝักเล็ก เมล็ดลีบ

1:43 รู้ทันศัตรูพืชเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตอนโรคใบไหม้แผลใหญ่
โรคใบไหม้แผลใหญ่ เป็นโรคที่สำคัญในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกโรคหนึ่ง ลักษณะใบจะเป็นแผลขนาดใหญ่ ขนาด 3-20 เซนติเมตร มีสีเทาหรือสีน้ำตาล เป็นแนวยาวตามใบ ความรุนแรงของโรคสามารถทำให้ใบแห้งตาย และต้นข้าวโพดก็จะแห้งตายในที่สุด

2:02 รู้ทันศัตรูพืชเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตอนหนอนเจาะลำต้น
หนอนเจาะลำต้นข้าวโพดศัตรูที่สำคัญของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวโพดมานานหลายปี หรือในแหล่งที่มีการใช้สารเคมียาฆ่าแมลง เพราะยาฆ่าแมลงได้ทำลายแมลงที่เป็นศัตรูของพืชด้านทางธรรมชาติ เช่นแตนเบียนไข่ ที่คอยทำลายหนอนเจาะลำต้น

2:23 รู้ทันศัตรูพืชเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตอนหนอนเจาะฝัก
หนอนเจาะฝักข้าวโพด ศัตรูพืชที่มาทำลายผลผลิตของเกษตรกร หนอนเจาะฝักข้าวโพดมีขนาด 3-4 เซนติเมตร ลำตัวของหนอนมีขนขึ้นประปราย ลายที่พาดยาวตามตัวเห็นได้ชัด สีตัวหนอนมีหลายสี จากสีเขียวอ่อนไปจนถึงสีค่อนข้างดำ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม มักเกาะอยู่ปลายฝักข้าวโพดฝักละ 1 ตัว เมื่อหนอนกัดกินปลาฝักหมดแล้ว ก็จะเปลี่ยนไปกินปลายฝักอื่นๆ ต่อไป

2:40 รู้ทันศัตรูพืชเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตอนโรคราเขม่าดำ
โรคราเขม่าดำหรือชื่อทางการเรียกว่า โรคสมัต เกิดจากเชื่อราที่มีชื่อว่า อัสทิลลาโก เมย์ดิส จะสร้างสปอร์ที่มีสีดำลอบเข้าทำลายพืช โดยเข้าไปทางปากใบ หรือบาดแผลของต้นข้าวโพด เมื่อข้าวโพดเป็นโรคราเขม่าดำ จะสังเกตเห็นได้ว่าในส่วนต่างๆ ของข้าวโพดที่อยู่เหนือดิน ได้แก่ ส่วนของลำต้น ใบ ฝัก และเกสรตัวผู้ จะมีการสร้างปมจากเชื้อรา ซึ่งในตอนแรกจะมีขนาดใหญ่สีขาว ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีดำ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 1 นิ้ว

3:25 รู้ทันศัตรูพืชเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตอนสารพิษอะฟลาทอกซิน
สารพิษอะฟลาทอกซิน เป็นปัญหาสำคัญในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะต่อการบริโภค และมีคุณภาพดีต่อการแปรรูปเป็นผลิตผลอื่นและการจำหน่าย
สารพิษอะฟลาทอกซินเกิดจากเชื้อราแอสเปอร์จิลลัส ฟลาวัส หรือที่รู้จักกันในชื่อ ราเขียว ปัจจัยที่ทำให้เชื้อราเจริญและสร้างสารพิษได้นั้นคือ อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม ซึ่งอยู่ในช่วง 10-40 องศาเซลเซียล ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศร้อยละ 70 ขึ้นไป พบได้ในทุกภาคของประเทศไทย นอกจากนั้นวิธีเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรยังส่งผลให้เชื้อราชนิดนี้เกิดการปนเปื้อนมากขึ้นได้อีกด้วย

3:53 รู้ทันศัตรูพืชเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตอนโรคราสนิม
โรคราสนิมจากระบาดและเจริญเติบโตได้ดีอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาว สภาพแวดล้อมเช่นนี้มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อ ถ้าเป็นข้าวโพดพันธุ์ที่อ่อนแอ จะเกิดโรคอย่างรุนแรง
โรคราสนิมเกิดจากเชื้อราพัคซีเนีย โพลีโซรา อันเดอร์ สามารถเกิดได้ทุกส่วนของข้าวโพด อาการจะเป็นจุดนูนเล็กๆ แผลจะเกิดบริเวณด้านบน มากกว่าด้านล่างของใบ
เมื่อเป็นโรคนี้นานๆ จากจุดนูนเล็กๆ จะแตกออกเป็นผงสีสนิมเหล็ก ในกรณีที่เป็นโรคขั้นรุนแรง จะทำให้ใบแห้งตายได้

คลิปที่เกี่ยวข้องกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
รู้ทันศัตรูพืชเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตอนโรคราน้ำค้าง https://www.youtube.com/watch?v=IWydB-3cero
รู้ทันศัตรูพืชเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตอนหนอนกระทู้ข้าวโพด https://www.youtube.com/watch?v=W-OgpHUc6mc
รู้ทันศัตรูพืชเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตอนโรคต้นเน่า https://www.youtube.com/watch?v=xnLpZnGYsRw
รู้ทันศัตรูพืชเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตอนโรคใบไหม้แผลใหญ่ https://www.youtube.com/watch?v=B9XJzwLJFHs
รู้ทันศัตรูพืชเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตอนหนอนเจาะลำต้น https://www.youtube.com/watch?v=4hNg2gqUrKw
รู้ทันศัตรูพืชเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตอนหนอนเจาะฝัก https://www.youtube.com/watch?v=vaSxUMRnnhE
รู้ทันศัตรูพืชเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตอนโรคราเขม่าดำ https://www.youtube.com/watch?v=o_LF123ybRk
รู้ทันศัตรูพืชเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตอนสารพิษอะฟลาทอกซิน https://www.youtube.com/watch?v=ZfkSYCEKdQ0
รู้ทันศัตรูพืชเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตอนโรคราสนิม https://www.youtube.com/watch?v=jg_6zOaRo8Q


สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
website ? http://www.arda.or.th
Facebook ?https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA ? https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

#ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ #​รอบรู้เรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ​​ #โรคในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
#สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​ #arda​ #วิจัยและพัฒนา​ #สวก​.​​​​