วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

รอบรู้เรื่องน้ำมันมะพร้าว | สวก.

รอบรู้เรื่องน้ำมันมะพร้าว | สวก.
0:15 น้ำมันมะพร้าว แปรรูปน้ำมันมะพร้าวเป็นซอสปรุงรส
งานวิจัยที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น จากงานวิจัยนี้ พบว่าสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าและแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูง
ซอสที่พัฒนาขึ้น เป็นซอสที่เกิดขึ้นจากการใช้ของเหลือทิ้ง นั่นคือส่วนของน้ำหางกะทิและกากมะพร้าวมาเป็นส่วนผสม จึงมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม นำของเหลือทิ้งดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนของสารสำคัญต่างๆและคุณค่าทางโภชนาการ พบว่าซอสปรุงรสสูตรนี้มีปริมาณของกรดอะมิโนสูงถึง5เท่า ซึ่งมากกว่าซอสที่มีจำหน่ายในท้องตลาด เหมาะสมกับผู้บริโภคที่ต้องการอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของถั่วเหลือง ในกระบวนการผลิตใช้วิธีการหมักโดยธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับผู้บริโภคที่สามารถบริโภคเกลือได้ไม่มาก ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสจากมะพร้าว พัฒนาออกมา 2 สูตร คือ ซอสปรุงรสชนิดเค็มและซอสปรุงรสชนิดหวาน ซอสสูตรนี้ มีปริมาณของโซเดียมต่ำจึงมีความเหมาะสมกับผู้บริโภคที่มีปัญหาในเรื่องของไต

1:12 น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น แปรรูปน้ำมันมะพร้าวเป็นวุ้นสวรรค์
การผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะเกิดของเสีย คือ น้ำหางกะทิ ที่ยังมีสารอาหารต่างๆอยู่ในปริมาณมาก ดังนั้นเราจึงต้องการลดของเสียและใช้ของเสียนั้นให้เกิดประโยชน์ โดยการนำมาพัฒนาศึกษาค้นคว้าหาสภาวะในการหมักวุ้นสวรรค์ ซึ่งในน้ำหางกะทินั้นยังคงมีโปรตีน กรดอะมิโนและสารสำคัญต่างๆเหลืออยู่ปริมาณเทียบเท่ากับน้ำมะพร้าว เราจึงนำน้ำหางกะทินั้นมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์วุ้นสวรรค์ กระบวนการผลิตวุ้นสวรรค์ แต่เดิมทีเราจะใช้น้ำมะพร้าวเป็นวัตถุดิบในการหมักแต่ด้วยในกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั้นมีน้ำหางกะทิเหลืออยู่ในปริมาณมาก ดังนั้นเราจึงศึกษาหาสภาวะและอัตราส่วนที่เหมาะสมในการหมักวุ้นสวรรค์โดยใช้เชื้อแบคทีเรีย ขั้นตอนการหมักวุ้นสวรรค์ ขั้นตอนแรกเตรียมหัวเชื้อวุ้นสวรรค์ ต่อมาเตรียมวัตถุดิบ คือ น้ำหางกะทิผสมอัตราส่วนต่างๆกับสารอาหารที่เสริมลงไปในวุ้นสวรรค์ จากนั้นทำการเติมหัวเชื้อที่เตรียมไว้แล้วก็หมักใส่ถาด วางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง ใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน ก็จะได้วุ้นสวรรค์ที่มีแผ่นหนาประมาณ 1-2 ซม.

2:25 น้ำมันมะพร้าว แปรรูปน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำส้มสายชู ได้อย่างไร
โครงการการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสู่เชิงพาณิชย์เป็นการพัฒนางานวิจัยโดยการนำของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมาใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
น้ำส้มสายชูหมัก คือ การนำน้ำหางกะทิซึ่งเป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งมีปริมาณมากถึง 80%-90% ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยพัฒนาเป็นน้ำส้มสายชูหมักแล้วทำการเพิ่มมูลค่าโดยการใช้สมุนไพรไทยเป็นส่วนผสม เพื่อให้มีสารสำคัญสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภค รูปแบบของการวิจัย เริ่มจากนำน้ำหางกะทิมาหาองค์ประกอบทางเคมีแล้วหาสารสำคัญต่างๆซึ่งพบว่ามีปริมาณของสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและสามารถที่จะนำเป็นวัตถุดิบในการที่จะใช้ในการผลิตเป็นน้ำส้มสายชูหมักได้ ผลการวิจัยพบว่าน้ำส้มสายชูหมักที่ได้จากการนำหางกะทิมาใช้มีคุณภาพที่สามารถทัดเทียมกับน้ำส้มสายชูหมักที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาด นอกจากนี้ การใช้สมุนไพรเป็นส่วนผสมพบว่ามีสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระและสารสำคัญบางชนิดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักที่พัฒนาขึ้นมีทั้งหมด 11 ชนิด สำหรับผู้ประกอบการที่จะได้รับผลประโยชน์ คือ กลุ่มที่ผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น กลุ่มที่ทำการผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมะพร้าวและผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

คลิปที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันมะพร้าว
น้ำมันมะพร้าว แปรรูปน้ำมันมะพร้าวเป็นซอสปรุงรส
https://www.youtube.com/watch?v=AoPidWrAJZA
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น แปรรูปน้ำมันมะพร้าวเป็นวุ้นสวรรค์
https://www.youtube.com/watch?v=NbSDH_QcWbY
น้ำมันมะพร้าว แปรรูปน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำส้มสายชู ได้อย่างไร
https://www.youtube.com/watch?v=eAFDz0ty1Rc

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
website ? http://www.arda.or.th
Facebook ?https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA ? https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

#รอบรู้เรื่องน้ำมันมะพร้าว #น้ำมันมะพร้าว​ ​​ #
#สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​ #arda​ #วิจัยและพัฒนา​ #สวก​.​​​​