วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

รอบรู้เรื่องพริก | สวก.

รอบรู้เรื่องพริก | สวก.
0:15 การเก็บเมล็ดพันธุ์พริกที่ดี
การเก็บเมล็ดพันธุ์พริกเพื่อจะใช้ทำพันธุ์ จะมี 2 รูปแบบ รูปแบบแรกเป็นรูปแบบของการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากผลพริกสด หากพริกไม่สุกเม็ดพริกยังออกสีส้มหรือมีสีเขียวปนจะต้องบ่มไว้ 2-3 วันให้แดงทั่วผล หลังจากนั้นจึงนำมาแกะเมล็ดออก แบบที่ 2 ใช้พริกแห้งโดยใช้พริกพันธุ์ดีที่เก็บไว้ นำมาแกะเมล็ดออกอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้เมล็ดมาแล้วจะนำเมล็ดไปเก็บไว้ในถุงตาข่ายผึ่งลมให้แห้ง โดยที่ไม่เจอความร้อนใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง แล้วจึงค่อยนำไปตากแดดต่อก็จะได้เมล็ดที่จะสามารถเก็บรักษาได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี และควรจะเก็บไว้ในห้องเย็นหรือสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ

1:15 เทคนิคการเพาะเมล็ดพริกก่อนปลูก
เริ่มแรก เตรียมถุงตาข่าย ใส่เมล็ดพันธุ์เข้าไปในถุงตาข่ายเพื่อแช่น้ำที่ผสมไว้แล้ว เป็นน้ำร้อนผสมกับน้ำธรรมดาอย่างละครึ่ง อุณหภูมิประมาณ 40-45 องศา แช่ไว้ประมาณ 30 นาที จนน้ำเย็นลงไปเอง หลังจากนั้นให้นำมาล้างเอามาแช่ด้วยยากันรา
หลังจากนั้นนำมาใส่ในกล่องเพาะ ซึ่งใส่กระดาษเพาะไว้เรียบร้อยแล้ว เทน้ำยากันราเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสม แล้วเทออก ต้องไม่ให้มีน้ำตกค้างจนแฉะ เพราะฉะนั้นจะต้องเทให้น้ำยาออกหมด แล้วให้มีความชื้นพอประมาณ นำเมล็ดมาใส่เข้าไปในกล่องเพาะ เกลี่ยให้เมล็ดพันธุ์กระจาย แช่เมล็ดพันธุ์ไว้ 3 วัน ให้รากเริ่มงอก จากนั้นมาเตรียมวัสดุเพาะ ซึ่งผสมด้วยแกลบเผา แกลบดิบ ปุ๋ยคอก ให้มีความชื้นอยู่พอประมาณ เตรียมใส่เข้าไปในถาดเพาะให้เต็มพอดี ไม่แน่นมากเกินไป ไม่หลวมมากเกินไป นำเมล็ดไปหยอด หลุมละ 1 เมล็ด ความลึกประมาณแค่ 2-3 ท่วมตัวของขนาดเมล็ด หลังจากนั้นให้เกลี่ย ให้ความหนาพอประมาณ ไม่กดทับ รดน้ำวันละ 1 ครั้ง
หลังจากนั้นต้นพริกจะค่อยๆเติบโต จนได้ต้นกล้าที่ขนาดใบจริง 4-5 ใบ ถึงจะย้ายกล้าลงแปลงปลูกได้
2:35 การตัดแต่งกิ่งต้นพริก เทคนิคการตัดแต่งกิ่งที่ได้ผลดี
การตัดแต่งพริกเป็นวิธีการจัดการที่ง่าย ๆ ในการดูแลต้นพริก นอกจากจะช่วยให้ต้นพริกเจริญเติบโตได้ดี จากการได้อาหารอย่างเต็มที่แล้ว ยังช่วยลดการสะสมโรคในแปลงได้อีกด้วย
ขั้นตอนและวิธีการ
หาตำแหน่ง แล้วเด็ดกิ่งแขนงใต้ง่ามออกให้หมด เหลือไว้แต่ใบ เพราะจะทำให้ข้างล่างโล่ง ลมพัดเข้าไปได้ดี โรคแมลงก็จะไม่รบกวน รวมทั้งการฉีดปุ๋ย การฉีดสารเคมีป้องกันกำจัดในบางระยะก็จะทั่วถึงทั้งต้น และผลพริกในตำแหน่งง่ามแรก ง่าม 2 ง่าม 3 เอาออกให้หมด เพราะเป็นการเร่งทำให้เกิดการแตกกิ่งแขนงมากที่สุด และผลผลิตสูงมาก โคนต้นก็จะแข็งแรง
ปลูกพริก 1 ต้นต่อ 1 หลุม เพราะว่าจะทำให้ไม่เกิดการแย่งอาหารกัน ถ้าเป็นกิ่งแขนงใหญ่ก็ต้องมีการตัดออกโดยใช้กรรไกรที่ฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์

3:20 วิธีการป้องกันสารอะฟลาทอกซินในพริกแห้ง
1. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตขึ้นจากแปลง ให้ทำการคัดแยกพริก โดยคัดแยกผลเขียว ผลที่สุกไม่สม่ำเสมอออกจากพริกที่สุก และมีสีแดงเต็มที่แล้ว
2. นำพริกที่คัดแยกแล้วมาล้างทำความสะอาดโดยการแช่ในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ปริมาตร 1,000 ppm นาน 3 นาที โดยการเตรียมสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 1,000 ppm สามารถเตรียมได้จากโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 6% ปริมาณ 17 มิลลิลิตร ละลายในน้ำสะอาด 1 ลิตร
3. ผึ่งให้สะเด็ดน้ำประมาณ 30 นาที
4. นำพริกที่ได้ไปลวกในน้ำเดือด 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที
5. หลังจากลวกเสร็จแล้ว นำพริกที่ได้ไปตากแดดประมาณ 3-5 วันหรือจนกว่าจะแห้ง หรือนำไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน
เพียงเท่านี้ก็จะได้พริกแห้งที่ปราศจากการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซิน

วิธีการนี้สามารถลดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินได้นานประมาณ 3-6 เดือน แล้วแต่ว่าจะเก็บพริกมาในรูปของอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บพริกในรูปของพริกแห้งก็อยู่ได้ประมาณ 6 เดือน แต่ถ้าอยู่ในรูปของพริกป่นก็จะอยู่ได้ประมาณ 3 เดือน ถือว่าเป็นอายุการเก็บรักษาที่ค่อนข้างจะนาน

คลิปที่เกี่ยวข้องกับพริก
การเก็บเมล็ดพันธุ์พริกที่ดี https://www.youtube.com/watch?v=qPQEQil4Vjw
เทคนิคการเพาะเมล็ดพริกก่อนปลูก https://www.youtube.com/watch?v=-yzPzWkxjag
การตัดแต่งกิ่งต้นพริก เทคนิคการตัดแต่งกิ่งที่ได้ผลดี https://www.youtube.com/watch?v=xDYpAEec_W0
ขั้นตอนและวิธีการจัดการอะฟลาทอกซินในพริกแห้ง https://www.youtube.com/watch?v=OPaeVepc0s0

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
website ? http://www.arda.or.th
Facebook ?https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA ? https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

#พริก #รอบรู้เรื่องพริก​ ​​ #วิธีการปลูกพริก
#สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​ #arda​ #วิจัยและพัฒนา​ #สวก​.​​​​