วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

รอบรู้เรื่องอ้อย | สวก.

รอบรู้เรื่องอ้อย | สวก.
0:15 รู้ทันศัตรูพืชเรื่องอ้อย ตอนโรคราสนิม
โรคราสนิมเป็นโรคที่ระบาดหนักในช่วงฤดูหนาว สร้างความเสียหายให้แก่อ้อยได้ถึง 30 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์

0:35 รู้ทันศัตรูพืชเรื่องอ้อย ตอนหนอนกออ้อย
หนอนกออ้อยหรือหนอนเจาะลำต้น คือหนอนผีเสื้อที่อาศัยการกินอยู่ภายในหน่ออ้อยหรือลำต้นอ้อย ทำให้ไส้กลวงหรือเกิดเป็นแผลภายใน หากมองจากด้านนอกจะเห็นว่ายอดเหี่ยวและแห้งตาย

0:50 รู้ทันศัตรูพืชเรื่องอ้อย ตอนโรคใบขาว
โรคใบขาวเป็นโรคที่สำคัญอันดับ 1 ที่สร้างความเสียหายต่อไร่อ้อย ทำให้ผลผลิตลดลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกที่เป็นดินทราย โรคใบขาวในอ้อยเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา โดยมีแมลงพาหะคือเพลี้ยจักจั่นสีน้ำตาลปีกลาย และเพลี้ยจักจั่นหลังขาว สำหรับเชื้อจะทำลายเซลล์ในต้นอ้อย เมื่อเซลล์ตายต้นอ้อยจะแสดงอาการให้เห็นภายนอก คือใบเป็นสีขาว สามารถเกิดกับต้นอ้อยได้ทุกระยะการเจริญเติบโต

1:30 รู้ทันศัตรูพืชเรื่องอ้อย ตอนหนอนเจาะลำต้น
หนอนเจาะลำต้นอ้อยตัวเต็มวัยจะเป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกคู่แรกสีทองแดง กลางปีกมีจุดดำเล็ก 2 จุดอยู่ใกล้ๆกัน ปีกคู่หลังสีอ่อนกว่าปีคู่แรก ตัวเมียจะวางไข่เป็นกลุ่มประมาณ 10-80 ฟอง มองดูคล้ายเกล็ดปลา มีสีขาวนวล หนอนได้ระยะแรกจะมีสีขาวนวลตลอดทั้งลำตัว เมื่อหนอนโตเต็มที่จะยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ลำตัวมีสีชมพูและมีจุดดำนูนตามลำตัว หากมีการระบาดก็จะทำให้ผลผลิตอ้อยลดลง

2:14 รู้ทันศัตรูพืชเรื่องอ้อย ตอนโรคลำต้นเน่าแดงและใบขีดแดง
โรคลำต้นเน่าแดงและใบขีดแดงเกิดจากเชื้อรา คอเล็คโตรติกัม เฟาเคตั้ม พบได้ในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ มักเกิดกับใบแก่มากกว่าใบอ่อน โดยโรคนี้จะส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ปริมาณน้ำตาลที่ผลิตจากอ้อยก็จะลดลงตามไปด้วย

2:41 รู้ทันศัตรูพืชเรื่องอ้อย ตอนโรคแส้ดำ
โรคแส้ดำเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่ง ต้นอ้อยที่มีอาการรุนแรงอาจแห้งตายได้ ผลผลิตโดยรวมอาจลดลง 8-18 % ความหวานอาจลดลง 10-28 %
อาการของโรคแส้ดำ ส่วนยอดของลำอ้อยมีลักษณะคล้ายแส้ ความยาวตั้งแต่ 1-2 เซนติเมตรไปจนถึง 1.5 เมตร แส้จะเต็มไปด้วยเขม่าสีดำ ลำต้นของอ้อยที่เป็นโรคส่วนใหญ่แคระแกร็น

3:00 รู้ทันศัตรูพืชเรื่องอ้อย ตอนด้วงหนวดยาว
ด้วงหนวดยาว ศัตรูของต้นออ้อย มีปีกแข็ง สีน้ำตาลแดง ลำตัวยาวประมาณ 20-40 มิลลิเมตร ด้วงหนวดยาวพบการเข้าทำลายออยตลอดอายุการเจริญเติบโต พบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มปลูก 1-3 เดือนแรกจะเจาะเข้าไปกินเนื้ออ้อย ภายในท่อนพันธุ์ จากทางโคนต้นใต้ดิน ทำให้ต้นพันธุ์อ้อยไม่งอก ทำให้ผลผลิตอ้อยลดลงได้มากถึง 43 %
วิธีการป้องกันด้วงหนวดยาว เบื้องต้นเกษตรกรสามารถทำควบคู่กันไปดังนี้
1. เลือกต้นพันธุ์อ้อยที่สมบูรณ์ไม่มีหนอนเจาะ
2. ก่อนปลูกอ้อยควรไถไร่ 1-2 ครั้ง แล้วเดินเก็บหนอนตามรอยไถเพื่อลดปริมาณหนอน
3. เมื่อพบการระบาดของด้วงหนวดยาวให้ใช้เชื้อราเขียว หรือเชื้อเมธาไรเซียม

3:25 รู้ทันศัตรูพืชเรื่องอ้อย ตอนโรคยอดเน่าและใบขีดแดง
โรคยอดเน่าและใบขีดแดงเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า ซูโดโมแนส รูไบลิเนียน เมื่อเข้าทำลายอ้อย จะทำให้ยอดเน่าและตาย อาการของโรคเริ่มจากรอยขีดเล็กๆ ฉ่ำน้ำบนใบอ้อยต้นกล้าอ้อย แล้วขยายเป็นรอยขีดยาวสีแดงกว้าง
วิธีการป้องกันและกำจัดโรคยอดเน่าสามารถทำได้ดังนี้
1. เลือกปลูกอ้อยพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคเช่น อู่ทอง 1 เค 88-92 เค 84-200
2. เมื่อเริ่มเห็นอาการใบเหลืองให้ขุดกอที่เป็นโรคไปทำลายอย่างระมัดระวัง และต้องทำขนาดสภาพอากาศแห้งแล้ง เพราะหากขุดหรือตัดอ้อยที่เน่าเละและเคลื่อนย้ายออกจากแปลงในขณะสภาพอากาศชื้น จะทำให้เชื้อแพร่กระจายในแปลงได้เร็วมากขึ้น
3. ไม่เร่งใส่ปุ๋ยเดี่ยวไนโตรเจนในขณะที่อ้อยมีอายุน้อย เพราะจะทำให้เนื้อเยื่ออ้อยเต็งและอ่อน ง่ายต่อการทำลายของเชื้อโรคได้
4. หากมีโรคระบาดมากให้ฉีดพ่นกอที่เป็นโรคและกอข้างเคียงด้วยยาปฏิชีวนะบางชนิด เช่น คอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ 85% ใช้อัตรา 30-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรโ ดยควรฉีดพ่น 2 ครั้งห่างกัน 10 -14 วัน

คลิปที่เกี่ยวข้องกับอ้อย
รู้ทันศัตรูพืชเรื่องอ้อย ตอนโรคราสนิม
https://www.youtube.com/watch?v=mTGdSxLl-kE
รู้ทันศัตรูพืชเรื่องอ้อย ตอนหนอนกออ้อย
https://www.youtube.com/watch?v=AB4Jy_rTLCU
รู้ทันศัตรูพืชเรื่องอ้อย ตอนโรคใบขาว
https://www.youtube.com/watch?v=B-P8cRraH1Y
รู้ทันศัตรูพืชเรื่องอ้อย ตอนหนอนเจาะลำต้น
https://www.youtube.com/watch?v=GNdi8oeE7ak
รู้ทันศัตรูพืชเรื่องอ้อย ตอนโรคลำต้นเน่าแดงและใบขีดแดง
https://www.youtube.com/watch?v=ePOulnZd0gY
รู้ทันศัตรูพืชเรื่องอ้อย ตอนโรคแส้ดำ
https://www.youtube.com/watch?v=YY2lKtWnPA0
รู้ทันศัตรูพืชเรื่องอ้อย ตอนด้วงหนวดยาว
https://www.youtube.com/watch?v=eRxH0xwffU0
รู้ทันศัตรูพืชเรื่องอ้อย ตอนโรคยอดเน่าและใบขีดแดง
https://www.youtube.com/watch?v=qZhCRCOGnqY

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
website ? http://www.arda.or.th
Facebook ?https://www.facebook.com/ardathai
Line ✅https://line.me/R/ti/p/%40yhv6070r
ARDA ? https://www.facebook.com/kasetkaoklaiARDA2017

#อ้อย #รอบรู้เรื่องอ้อย​ ​#โรคในต้นอ้อย
#สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร​ #arda​ #วิจัยและพัฒนา​ #สวก​.​​​​