วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563

ความรู้ทั่วไป

ขนมอบกรอบ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนสูงจากเนื้ออกไก่ | สวก.
ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดเสริมโพรไบโอติก | สวก.
ผลิตภัณฑ์อาหารเหลวทางการแพทย์สำเร็จรูปผู้สูงอายุ | สวก.
ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากหมามุ่ย เพื่อผู้ป่วยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ | สวก.
ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น | สวก.
การตรวจหาเชื้อไฟโตพลาสมาในอ้อย ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี | สวก.
ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย ด้วยนาโนเทคโนโลยี | สวก.
การขยายพันธุ์สับปะรด โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไบโอรีแอคเตอร์ | สวก.
อาหารวุ้นเบียร์และสภาวะเหมาะสมต่อการเจริญของเห็ดหูหนู | สวก.
3in1 ดีเอ็นเอเซนเซอร์เพื่อการตรวจหาเชื้อก่อโรคในอาหาร | สวก.