วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563

รีวิว Youtube

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากแป้งกล้วยดิบ สำหรับผู้ที่มีภาวะ Metabolic Syndrome | สวก.
ผลิตภัณฑ์อาหารเจลถั่วชีวภาพในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก | สวก.
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพประเภทคาวและหวานสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการกลืน | สวก.
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพในรูปแบบไอโซฟลาโวนบาร์สำหรับผู้สูงอายุ
ผลิตภัณฑ์ไอศครีมเสริมด้วยรอยัลเยลลี่ไฮโดรไลเสท (นมผึ้ง) | สวก.
ผลิตภัณฑ์อาหารเหลวโปรตีนสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ | สวก.
ผลิตภัณฑ์ผักอัดเม็ดเสริมโพรไบโอติกส์สำหรับผู้สูงอายุ | สวก.
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพให้พลังงานรูปแบบเจลจากกาแฟ | สวก.
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้น ใบ เปลือก และซังข้าวโพด สู่ผลิตภัณฑ์กระถางชีวภาพ | สวก.
การผลิตและการพัฒนากระเบื้องดินเหนียวร่วมกับดินฟอกสีและเถ้าปาล์มน้ำมันเหลือทิ้ง | สวก.