วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2564

รีวิว Youtube

การเสวนาในหัวข้อ “Smart Farming กุญแจสำคัญแห่งเกษตรกรรมยุคดิจิทัล”
การเสวนาในหัวข้อ “เกษตรอัจฉริยะ Smart Farmer”
การเสวนาในหัวข้อ “วิกฤตอาหารโลก กับทางออกที่อยู่ตรงหน้า”
การเสวนาในหัวข้อ “สวก. กับการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อเตรียมการสู้ภัยแล้ง และกรอบวิจัยเร่งด่วน”
การเสวนาในหัวข้อ “การบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม”
การเสวนาในหัวข้อ “อาหารเสริมโภชนาการสำหรับเด็ก กับยุค Covid-19”
การเสวนาในหัวข้อ “ความมั่นคงด้านอาหารของไทย กับภัยโควิด-19”
การเสวนาในหัวข้อ “สมุนไพรตัวเอกแห่งยุค COVID 19 ฟ้าทะลายโจร ?”
เจลยาชา จากการวิจัยดัดแปรข้าวไทยเพื่อใช้ประโยชน์ทางทันตกรรม | สวก.
ภาชนะจากทะลายปาล์มน้ำมัน | สวก.